Boekgegevens
Titel: Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Auteur: Suringar, W.H.
Uitgave: [Amsterdam]: [s.n.], 1854 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203399
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Scholen, Kleuteronderwijs, Amsterdam (stad), Louise Auguste Wilhelmine Amalie
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
algemeene kreet op: Leve de Burgemeester! Leve de Ko-
ning! Wij willen geen onrust. Vaders der kinderen onzer
Bewaarschool waren zoo ver het ter onzer kennis kwam,
onder de dam-bezoekers, die verkeerde bedoelingen hadden,
niet te vinden.
Zoo kon ik voortgaan, maar ik moet eindigen; want er
is nog veel te zeggen. Genoeg ter uwer overtuiging, dat
de bemoeijingen hier ter plaatse zegenrijk waren voor kinde-
ren, ouders en huisgezinnen!
Komt, dat nu het kinderlied onze rede afwissele, voor
en aleer wij overgaan tot het tweede deel onzer toe-
spraak.
TUSSCHENZANG.
(Rijst thans op, gij dankbre klanken !)
Kindren! zegt, zou 't mooglijk wezen ?
Och ! 'l is zekerlijk abuis !
Op zoo'n mooije school, zou 'k vreezen,
'Hoort een burgerkind niet t' huis!
'Lijkt voor Prinsen en Prinsessen
Zij niet kostelijk toebereid?
IVis ik raadde 't niet in zessen
Had een ander 't mij gezeid.
Maar als we om ons henen kijken.
En we zien ons eigen hier,
Tusschen al dat kostlijks , prijken,
Op dit dagje van plezier!
Och! dan moeten we gelooven
{En we doen het graag gewis!)
Dat heneden hier en boven
Het, voor ons, Bewaarschool is.