Boekgegevens
Titel: Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Auteur: Suringar, W.H.
Uitgave: [Amsterdam]: [s.n.], 1854 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203399
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Scholen, Kleuteronderwijs, Amsterdam (stad), Louise Auguste Wilhelmine Amalie
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
Voorwaar! menig kind heeft op Vader of Moeder ni'et
zelden heilzaam gewerkt, ja! soms eene geheele hervorming
ten goede in het huisgezin te weeg gebragt.
Een vijljarig kind komt uit de school. Men zal eten. De
Vader, een zeeman, die aan het Dok werkte, komt te huis
en zegt: » Gaauw eten, 'k heb honger." 'Het eten is opge-
daan , en de Vader wil dadelijk aan den slag. »O, Vader!
wat doe je ?" roept het kind, »eerst bidden. De Jufvrouw
heeft van morgen nog gezegd, dat het groote zonde is, zon-
der bidden te eten." » Meid, hou je stil, wat heb ik met
Jufvrouw te schaffen." Hij gaat zijn gang met eten. 'tKind
begint te schreijen , vat de hand des Vaders, zoent hem,
en zegt: »Och, lieve Vader! laat ons zamen bidden." De
Vader is diep getroffen, neemt de pet af, bidt met vrouw
en kind, en wordt een nadenkend mensch!
Aan een handswerkman, die een kind ter school heeft, wor-
den eenige bestellingen gedaan. Men drukt het hem op het
hart, de prijken zoo zuinig mogelijk te stellen. »Ik begeer,"
zoo spreekt hij, »niets aan deze Inrigting te verdienen, want
ik heb er alles aan te danken. Door mijn kind heb ik God
leeren kennen , dienen en liefhebben. Ik leef gelukkiger dan
ooit te voren." De man is thans colporteur en brengt het
Woord van God, dat hem vroeger onverschillig was, tot an-
deren, en onderscheidt zich door eenen christelijken levens-
wandel.
Twee kinderen uit e'e'n en hetzelfde gezin zijn op de Be-
waarschool. 'tGezin behoorde niet tot de zeer behoeftigen,
maar in dat gezin was groote zedelijke armoede. De man
en vader was een volslagen verkwister, en de vrouw bragt
met hare kinderen menigen dag, en menigen hangen nacht
in angst en droefheid door. » Had ik de lieve kinderen niet
__9
ft^'.rlandsch SchoolaasHffi
I Piiiiitimclit 151 iüj u PfiMßMtraat
' MSTHHDA-M.
\