Boekgegevens
Titel: Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Auteur: Suringar, W.H.
Uitgave: [Amsterdam]: [s.n.], 1854 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203399
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Scholen, Kleuteronderwijs, Amsterdam (stad), Louise Auguste Wilhelmine Amalie
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
delijken knik uit de kinderwereld, van zoo vele duizenden
kleinen, die de verschillende Bewaarscholen bezoeken!
Maar het is bovenal door het vertellen der Bijbelsche
Geschiedenis, dat het godsdienstig gevoel vroegtijdig wordt
ontwikkeld. Treffend, aandoenlijk zijn de proeven, hoe het
verblijf op de school stoute en weerbarstige kinderen geheel
heeft herschapen. Ja! het oog van menige Moeder zwom
deswege in tranen, en de mond vloeide over van dank!
Ziet! het is de geboortedag der Hoofd-Onderwijzeres. Ver-
zoek, verbied het tien- twintigmaal aan de ouders, op dien
feestdag aan de Jufvrouw iets te vereeren, de ouders laten
het toch niet. Zij dringen de school binnen, en wel hon-
derdgeschenken liggen op de tafel, met de betuiging: »nog
nooit heb ik zulk een zoet kind gehad. Jufvrouw! gij kunt
toveren." Klein in geldelijke waarde zijn de geschenken,
de liefde waarmede zij gegeven worden maakt ze tot zeer
kostbare presenten!
Nog eens, stelt ü deze looo kinderen voor buiten de school.
In een eng en somber vertrek, veel overgelaten aan zich
zeiven, vroeg omringd door slechte voorbeelden in buurt of ^
straat, zouden er niet honderden half verloren j^gaan , of i
welligt geheel verongelukken, ware geene vriendelijke hand ter
huipe uitgestrekt? Is 't niet ontzettend, dat in het nabu-
rig Belgie het getal onoppassende, half en heel bedorven
kinderen, 't welk in driejaren gevangenissen en bedelgestichten
bezocht, meer dan 26000 beloopt? Is 't niet merkbaar in
vele en velerlei opzigten, dat sinds de Bewaarscholen hun-
nen invloed oefenen, het er in de kinderwereld der behoefti-
gen beter en gelukkiger uitziet!
Wilt gij proeven, M. H! ten aanzien van enkele kinderen,
hoe reeds vroeg 't gevoel van pligt ontwaakte, en de stem
van het geweten sprak ? Wat zal ik kiezen uit den rijken
voorraad?
Twee kinderen gaan 's middags naar school. Des mor-
gens van dien dag liep het gesprek in de school over de
alomtegenwoordigheid van God. De eene jongen zoekt den
anderen te verleiden om van de middagschool weg te blijven,
/