Boekgegevens
Titel: Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Auteur: Suringar, W.H.
Uitgave: [Amsterdam]: [s.n.], 1854 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203399
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Scholen, Kleuteronderwijs, Amsterdam (stad), Louise Auguste Wilhelmine Amalie
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
dan anders bij zoo vele schoolgangers 't geval pleeg te zijn!
't Is voor het kind geen last, maar een lust; want 't is vro-
lijk op de school, al spelende leert men, en de Jufvrouw
en de Meester meenen het zoo goed. O! als die indrukken
bewaard blijven, bevestigd worden, leveren ze eene onbe-
rekenbare winst voor geheel den schoolgang, ook op latere
jaren.
Of meent men, dat dit een en ander van Vader en Moe-
der aftrekt, en te veel tot vreemden brengt? Dat kan 't
geval zijn, als 't kind het ongeluk heeft zeer slechte en
ondeugende ouders te hebben, en dan is 'teen zegen als
het zich niet te digt aan de ouders sluit. Maar in den
regel, brengt juist het verblijf op de school, het kind nader
tot de ouders.
Aan het kind is het op de school diep ingeprent: »Eer
uwen Vader en uwe Moeder." Het kind wordt het gezegd :
»God weet. God ziet, God hoort alles." Het kind wordt
gewezen op Jezus , van wien staat aangeteekend: » Hij was
zijnen ouderen onderdanig." Het kind is getuige van de
dankbaarheid der Ouders over het voorregt, dat het hier ter
school gaat; het weet, dat de Dames-Bestuurderessen, Juf-
vrouw Gangel en haar man, niet alleen vrienden der kin-
deren, maar ook van Vader en Moeder zijn.
En nu heb ik van het dusgenaamd leeren, spelend lee-
ren, nog niet gesproken, 't Mag en kan het doel eener Be-
waarschool niet zijn, om die kinderen vroeg rijp en daardoor
welligt vroeg rot te maken. Maar de kinderlijke vermogens,
overeenkomstig den ontwikkelingsgang der menschelijke na-
tuur te leiden, te ontwikkelen, dat is goed en prijsselijk!
Hoe ver zijn dan ook de kinderen van Bewaarscholen ande-
ren vooruit, die daarvan geen gebruik maakten. Op de ge-
wone scholen overgeplaatst, valt dit dadelijk een Onderwijzer
in het oog.
En welk een levenslust en levenskracht ontwikkelt zich
bij onze lieve kleinen! Hoe helder staat het oog, hoe
vriendelijk het gelaat! Ja! de straten van Amsterdam dra-
gen er de blijken van, door menigen blijden groet en vrien-