Boekgegevens
Titel: Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Auteur: Suringar, W.H.
Uitgave: [Amsterdam]: [s.n.], 1854 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203399
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Scholen, Kleuteronderwijs, Amsterdam (stad), Louise Auguste Wilhelmine Amalie
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bovenal door het aanbevelen der hier ter slede gevestigde
Spaarkas, 't Is eene Inrigting, die algenieene belangstelling
verdient, daar zij ten doel heeft, den minvermogende voor
eigen geld, door besparing in den zomer, van goedkoopere
brandstof en levensmiddelen te voorzien. En om een bewijs
te geven van groote belangstelling in die Spaarkas, en om
de ouders en kinderen de gelegenheid tot deelneming ge-
makkelijk te maken, stelden Bestuurderessen der Louise-
School een lokaal ter beschikking van 't Bestuur der Spaar-
kas, eiken Zaturdagavond, van half acht tot tien ure.
'tis een lust om te zien, hoe honderden hunne spaarpen-
ningen daar brengen. In den vorigen zomer beliepen ze
f 56oo, alleen aan de Louise-School.
Nog heugt het mij , hoe de Onderwijzer Gangel, die de
kunst van populair te spreken goed verstaat, bij eene toe-
spraak over de geschiedenis van Jozef, dien edelen Jozef
noemde den eersten Bestuurder eener Spaarkas. Wijzende op
dat voorbeeld, drong hij aan op deelneming van de hier ge-
vestigde Spaarkas, met dat gelukkig gevolg, dat zeer vele
nieuwe deelnemers zich spoedig aanmeldden, en nog getrouw
voortsparen.
Ik gewaagde zoo even van toespraken. Voorwaar! zij ver-
dienen nadere vermelding. Vanwaar komt het, dat schoolon-
derwijs en schoolopvoeding soms zoo weinig vrucht dragen?
Omdat er geene harmonie, geene zamenwerking is van en in
huis met de school. Vader of Moeder breken nit onkunde
en vooroordeel wel eens af van 't geen in de school gebouwd
wordt. En welk is nu het middel om die ouders ook te
maken tot kleine metselaars en opperlieden bij de opvoeding
van hunne lieve kleinen?
Het beste middel daartoe is, te werken op het verstand en
vooral op het hart der ouders, hun eenvoudige en heldere
begrippen aan te brengen over het hooge gewigt eener goede
opvoeding, hen door voorbeelden en gelijkenissen te waar-
schuwen tegen de kunst om kinderen te bederven, en vrien-
delijk maar ernstig voor te lichten, opdat, indien ze al
geen positief goed kunnen doen, door mede te bouwen, zij