Boekgegevens
Titel: Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Auteur: Suringar, W.H.
Uitgave: [Amsterdam]: [s.n.], 1854 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203399
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Scholen, Kleuteronderwijs, Amsterdam (stad), Louise Auguste Wilhelmine Amalie
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Vorige scan Volgende scanScanned page
wonen; zij houdt tevens een vriendelijk oog geslagen op de
kinderen der bewoners. Zij bevordert vooral een getrouw
schoolbezoek. Die Vereeniging plaatste een groot aantal
kinderen op de Bewaarschool, en 43 van de 85 meisjes
tevens op de Breischool. Met den i» Mei gaat die Brei-
school, tot nu toe eene particuliere bemoeijing van Jufvrouw
gangel, aan de Inrigting over. Zij zal met de overige scho-
len een sluitend geheel uitmaken. Zij verdient de belangstel-
ling onzer Leden, vooral van onze Vrouwen.
Maar nog meer was er in het welzijn dier kinderen te
doen. Op de school wordt het gezegd: » Wees zindelijk,
ordelijk, betamelijk." En die opwekking droeg vrucht, —
't kleed moge schamel zijn, bij velen is het toch rein. En
reinheid op lijf en kleeding, staat ze niet dikwijls in eenig
verband tot reinheid in woorden, gedachten en daden? Maar
ach! hoe loopt hel kind gevaar gedurende den nacht de
kinderlijke reinheid, eenvoud en onschuld gekwetst te zien?
Zijn er geene voorbeelden, helaas! dat vijf, ja tot zeven
personen, ouders, halfvolwassen en kleine kinderen, allen
eene en de zelfde legerstede betrekken? De hangmat kan
dit gebrek verhelpen. Men plaatst die 's avonds, hangende
aan krammen aan den muur of aan de balken geslagen, en
ruimt ze 's morgens weder op. Aan ettelijke huisgezinnen
zijn ze van wege 't Genootschap Hulpbetoon aan eerlijkeen
vlijtige armoede verstrekt. Ruim 5o dier hangmatten zijn
reeds in woningen van behoeftigen. Ook van onzentwege
is eene enkele uitgereikt. Wie eene waarachtige weldaad
bewijzen wil voor de gezondheid naar ziel en ligchaam, van
oud en jong, doe zulk een hangmat present aan een huis-
gezin, waar de beklagenswaardige en verderfelijke gewoonte
bestaat, dat zoo velen te zamen slapen!
Maar door geven zullen wel niet alle huisgezinnen, die
behoefte aan hangmatten hebben, ze kunnen verkrijgen. Daarom
poge ieder door spaarzaamheid bij kleine gedeelten iets weg
te leggen tot dat einde. Die spaarzaamheid is van wege dit
Bestuur bij ouders en kinderen bevorderd door het uitreiken
van steenen varkens, om ze als spaarpotten te gebruiken.