Boekgegevens
Titel: Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Auteur: Suringar, W.H.
Uitgave: [Amsterdam]: [s.n.], 1854 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203399
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Scholen, Kleuteronderwijs, Amsterdam (stad), Louise Auguste Wilhelmine Amalie
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Vorige scan Volgende scanScanned page
Onderwijzer Gangel ruimde bestaande bezwaren uit den
weg. Heden telt die school ruim 455, en de Bewaarscliool
ruim 55o kinderen, gezamentlijk alzoo niet ver van duizend.
Van beide deze scholen zijn sedert Jiilij i846, reeds ont-
slagen of vertrokken 1900 kinderen. Meerendeels zijn die op
de Diakonie- of Armenscholen geplaatst.
Aan een' ruimen toevloed van kinderen ontbrak het niet.
Juist daardoor ontstond de behoefte aan een genoegzaam aan-
tal geschikte en bekwame helpers en medewerkers, bij het
onderrigt en het toezigt.
Op den 11 Aug. i846 werd eene Vorm-School in een der
lokalen geopend. De Onderwijzer Gangel had daarvan de
leiding, en de bestemming dier Inrigting was, om, tegen be-
taling van f 8 jaars, meisjes, die lust hadden zich aan het
vak der opvoeding te wijden, daartoe de gelegenheid te ope-
nen , en ze op te leiden tot Hulp- of Hoofd-Onderwijzoressen
op Bewaarscholen. In den aanvang werd deze Vormschool
door weinigen bezocht, doch langzamerhand breidde zij zich
uit. Ook Helpsters van andere, hier ter stede gevestigde
Bewaarscholen, maakten daarvan gebruik. In ruim zeven
jaren heeft deze Vormschool reeds opgeleverd 29 Hoofd-
onderwijzeressen van Bewaarscholen , op verschillende plaat-
sen in ons Vaderland gevestigd.
In hetzelfde tijdvak bedraagt het aantal van hen, die
geëxamineerd werden en eene acte als Onderwijzeres bekwa-
men 47. — 't Ligt in het plan van het Bestuur, zoodra de
eerste drukte voorbij is, deze Vormschool als op nieuw te
organiseren, en 't is to hopen, dat vele Hulp-Onderwijze-
ressen aan andere Bewaarscholen de gelegenheid, lot eigene
en onderlinge oefening en ontwikkeling, zich gaarne, in hun
eigen — en in het algemeen belang, zullen ten nutte ma-
ken. Welk eene loffelijke en edele bestemming toch voor
meisjes van fatsoenlijke, dikwijls niet bemiddelde ouders,
om zich te wijden aan de opleiding en opvoeding van jonge
kinderen! Hoe belangrijk en zegenrijk maken zij daardoor
het leven, voor zich zei ven en voor anderen!
Wie reeds in jeugdigen leeftijd kleine kinderen lief heeft,
1*