Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
en zich moeten afsloven om de zangen van Homerus te
vertalen, en omgekeerd; eer men echter tot een al ot niet
geschikt zijn besluit, dient men er zeker van te zijn, dat
de noodige oefening en de noodige volharding noch nu, noch
vooral tijdens de eerste schooljaren heeft ontbroken. Juist
tengevolge der ontwikkelde theorie over het samengaan van
hersenwerk met het verstandswerk hechten wij groote waarde
aan het spreekwoord: „Oefening maakt den meester,' en
gelooven wij aan de waarheid van deze zegswijze ook binnen
de werkplaats, welke door de beenige wanden van den schedel
omsloten wordt.
Verder dan de krachten van het instrument zal de oefening
het wel niet brengen, maar zij kan toch verkrijgen, dat er
met het wei-ktuig gedaan wordt wat kan, dat er zooveel van
gehaald wordt als het leveren kan.
De ontwikkeling van het verstand — en nemen we er nu
de ontwikkeling, die het gevolg is van den lichaamsgroei,
mede bij in aanmerking — is alweder een bewijs voor de
meening van den H. Thomas, dat de goedheid, de deugdelijkheid
van den geest tot de dispositie der natuur behoort en dus, welis-
waar aan het bezielde lichaam eigen en zonder de redelijke
ziel niet denkbaar is, maar toch in hooge mate van de orga-
nen afhangt, welke wij bij 't denken noodig hebben
erfelijkheid.
De deugdelijkheid van den geest („bonitas ingenii") brengt
ons van zelf op 't gebied der erfelijkheid, want de
Engel der School'') houdt deze „vaardigheid des geestes'
voor eene persoonlijke hoedanigheid („accidens individuale").
') Summa, Ia Ilae, Q. LXXXI ad 1. Over den aanleg tot hersenziek-
ten en krankzinnigheid spreken wij later.
«) Ibid.