Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
denkbaar, dat een bepaalde vorm de geschiktste zij voor eene
in alle opzichten normale werking.
Vele apologeten, die over het wezen onzer redelijke ziel
schrijven, hechten o. i. te veel waarde aan argumenten van
ondergeschikt belang.
Niet daarin ligt het bewijs voor het geestelijk karakter der
ziel, dat er microcephale menschen zijn met goed ontwikkeld
verstand, en dat hersenen van groot zoowel als van klein
gewicht of volumen kunnen samengaan met hooge verstan-
delijke vermogens; maar daarin, en daarin alleen, dat wij van
een zinnelijken indruk, die aan het Mc et nunc gebonden is, een
denkbeeld aftrekken, dat iets onstoffelijks, algemeens en nood-
zakelijks bevat. Ook dan, wanneer de vorm der hersenen en
de massa van invloed zouden blijken te zijn èn op het aantal
èn op de duidelijkheid, én op de onderlinge verbinding der
zinsindrukken en bijgevolg der denkbeelden — is dit bewijs
afdoende geleverd, indien men aantoont, dat de mensch in staat
is één enkel algemeen begrip te vormen.
Het negatief resultaat der schedelmeting'en der weging van
de hersenen toont slechts dit aan: dat binnen zekere grenzen
noch vorm, noch volumen, noch gewicht tot de vereischte dis-
positie van het orgaan, waarvan het denken des menschen als
van eene voorwaarde afhangt, behooren.
Het onderzoek kan en moet zich meer bepaald op de inner-
lijke stuctuur en de samenstelling der hersenen richten — maar
noch deze navorschingen noch de vorige kunnen a priori als
materialistisch worden gebrandmerkt, al worden ze, helaas, maar
al te vaak in materialistischen zin en met materialistische
vooroordeelen gedaan.
„Binnen zekere grenzen" behooren noch vorm, noch volumen,
noch gewicht tot de vereischte dispositie, zeggen wij, want een
(overigens tot heden niet bepaald) minimum of maximum van
hersenen schijnt wel tot de goede functioneering noodig te zijn.