Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
zij nemen aan, dat er tusschen de zielen geen onderscheid hoe-
genaamd bestaat en dat alle verschil van het lichaam komt.
Hoezeer ons de leer van den H. Thomas de juiste schijnt,
wijl zij zoo volmaakt in overeenstemming is met het groote
feit der éénheid van elk menschelijk wezen, vermeten wij ons
toch niet hier te beslissen. Wij kunnen die beslissing des te
gemakkelijker vermijden, omdat wij voornamelijk handelen
over de vermogens van den mensch, voor zooverre zij in de
uitoefening aan het lichaam gebonden zijn.
De eigen werking der ziel, het denken en willen, is niet
het werk van organen („corporali organo non expletur"),
maar heeft toch organen noodig, „waaruit zij iets ontvangt,"
en zeer zeker is op die wijze „de verscheidenheid des lichaams
op de verscheidenheid des geestes van invloed"
Die invloed is volgens beide zooeven besproken mee-
ningen zeer groot. Volgens beide zal de bewering van den
H. Thomas: „Het was noodzakelijk, dat onder al de levende
wezens de mensch naar evenredigheid van zijn lichaam de
grootste hersenen had," geen steen des aanstoots zijn; want
in groote hersenen, meent de heilige leeraar, „kunnen de
werkingen der ondergeschikte zinnelijke vermogens, welke
noodzakelijk zijn tot de werkingen van den geest, des te beter
plaats hebben" De eene zoowel als de andere verklaring
kan vrede hebben met de — in veler oog zeker zeer stoute
— uitspraak van den H. Thomas: „Onder al de levende
wezens heeft de mensch den besten tastzin, en onder de menschen
heeft hij, die het fijnste tastvermogen bezit, ook het meeste
verstand" '). Al onze zinnen steunen immers op den tastzin
(„fundantur super tactum"), en zonder zinnen kunnen wij,
menschen, niet denken.
■) In Lib. II Sent. 1. c.
") Summa, I, Q. XCI, art, III.
3) Summa, I Q. LXXVI, art. V e.