Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOOFDSTUK IV.
verstandelijke aanleg en ebfelijkheid.
De verstandelijke aanleg der menschen hangt, volgens den
H. Thomas, van eene dubbele oorzaak af: „vooreerst van het
wezen der ziel, welke de forma van het lichaam is, en ten
tweede van de ondergeschikte vermogens, waaruit het verstand
iets ontvangt"
Over de eigen vermogens der ziel heerscht er verschil van
meening tusschen de katholieke geleerden. De H. Thomas is
van oordeel, dat het meer of minder verstand in de ziel
wordt ingeschapen met het oog op het lichaam, waarvoor ze
bestemd is. Zij moet volgens hem als forma in het lichaam
ontvangen worden, en wijl nu „omne, quod in alio recipitur, per
modum recipientis recipitur' d. i. wijl „het ontvangene aan het
ontvangende geëvenredigd is," moet zij in haar wezen aan
het lichaam geëvenredigd zijn en bij het lichaam passen;
dus ontvangt „een beter gevormd lichaam eene edelere
ziel"
Andere geleerden zijn het met den Engel der School op
dit punt niet eens of verklaren zijne woorden op andere wijze;
') In Lib. IL Dist. XXXII. Q. II.
Ibid.
=) Ibid.
Vgl. Schiffini. Disputationes weiaphi/sicae specialis, Vol. I, p. 528.