Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
Het bewustzijn, d. w. z. voor het dier het voelen, en voor
den mensch daardoor tevens het toeten, dat men op 't oogen-
blik waarnemende is, moet dan tevens met die centrale deelen
verbonden zijn.
Eene tijdelijke verlamming van die hersendeelen doet dan
den toestand ontstaan, welken men bewusteloosheid noemt.
Voor het dier is die toestand wederom een verlies van de
zelfgewaarwording en van zinnelijke waarneming, terwijl bij
den mensch middellijk tevens het zelfbewustzijn verloren gaat,
hetgeen aan de zelfgewaarwording verbonden is.
Men dient hierbij tevens in 't oog te houden, dat het
zinnelijke phantasma volgens de wijsbegeerte noodig is voor
de zinnelijke erkenning van een voorwerp; dat derhalve
de extirpatie der hersenschors, het orgaan der zinnelijke
phantasie, als onmiddellijk gevolg moet hebben, dat een aldus
geopereerd dier wel ziet en hoort en ook zijne zinsindrukken
gewaar wordt maar niet in staat is voldoende te onderschei-
den, wat het ziet of wat het boort. De bewegingen van
den door Golz geopereerden hond onderscheidden zich dan ook
maar weinig van de samengestelde reflex-bewegingen, waar-
over wij later spreken. Bg den mensch is de verstandelijke
kennis aan de beelden der phantasie gebonden en waar die
beelden, wegens gemis van het eigen orgaan, ontbreken, wordt
wel niet het bewustzijn zelf getroffen, maar datgene wat
voor het bewust verstandelijk kennen volstrekt noodig is.
Het verlies of de ziekte der hersenschors, terwijl de centrale
deelen ongeschonden blijven, treft bij den mensch dus tevens
het redelijke bewustzijn, omdat, bij gemis der voorstellings-
beelden, welke in de hersenschors gevormd en bewaard worden,
de redelijke zoowel als de zinnelijke kennis en daarmede het
object van het bewustzijn ontbreekt. De onmiddellijke waar-
neming blijft in dit geval, evenals bij het geopereerde dier,,
nog over maar kan noch tot duidelijlfe zinnelijke kennis noch
tot redelijke aanleiding geven.