Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
beide helften der groote hersenen, op een klein stukje na,
ontbraken. Dit kleine deel was overigens zoo veranderd,
dat het geen hersendeel kon heeten. Verder waren eenige
gedeelten van de centrale hersendeelen roestkleui-ig en week
geworden. De hond was, nadat hij van de gevolgen der
operatie hersteld was, even als de duiven, welke op dezelfde
wijze door Schräder van de groote hersenen beroofd waren,
,in het bezit van elke zijner bewegingsvormen en gebruikte
zijne zinsindrukken, voor zooverre hij ze nog had, ook voor
de beweging, 't Is waar, hij reageerde niet zeer sterk op
gehoor- en gezichtsindrukken, maar er waren ook behalve
de groote hersenen, andere hersendeelen beschadigd' De
reukzin scheen geheel te ontbreken, maar toen hij na de
operatie weer alleen zijn voedsel kon gebruiken, bleek het,
dat hij door den smaak nog het goede van het onaangename
wist te onderscheiden
„Maar men merkte aan het dier niets meer, waaruit men
zou afleiden, dat het verstand, geheugen,^ overleg of intelli-
gentie bezat.'
Wij zijn niet geneigd van het „verstand, het overleg of de
intelligentie' van een hond te spreken maar wat ons uit het
gedrag van 't dier duidelijk blijkt en wat ook voldoende is
om het heele doen en laten van 't beest afdoende te verkla-
ren is dit: De hond hoort, ziet, voelt, proeft en verbindt de
gewaarwordingen, welke hij op 't oogenblik heeft, maar hij
heeft alle voorstellingen (phantasmata, geheugen) verloren en
kan er ook geene meer vormen.
Het resultaat van Golz stemt dus in zooverre met de
proeven van Münk en ook met de theorie der ouden over-
een, als het aantoont, dat de periphere deelen der groote
hersenen voor het bewaren der indrukken, de centrale deelen
■voor de onmiddellijke waarneming daarvan dienen.
') =) Sachs. Torträge über Bau u. Thätigkeit des Grosshirns. 1893.
154. f. f.