Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
deelen (vierheuvels etc.) verbonden zijn, dat ziekte of kwetsing-
dezer deelen het geheele verlies der zintuigen ten gevolge
kunnen hebben. Rüdinger verklaart onomwonden: „Heden
ten dage betwijfelt niemand, die er iets van weet, meer dat
bepaalde centrale hersendeelen in rechtstreeksche betrekking tot
de zenuwen der zintuigen staan ....
. . . Het gezichts- en gehoor-orgaan moeten als periphere
zinsorganen beschouwd worden, die eerst daardoor hunne
psycho-physiologisch-waarde krijgen, dat de pi'ikkelingen,
welke lichtstralen en geluidsgolven doen ontstaan, naar de
centrale hersendeelen zonder stoornis overgebracht worden.
Ontbreken deze deelen of worden ze door ziekte veranderd of
vernietigd, dan verdwijnen de gezichts- of gehoor-voorstellingen
en de zintuigen, die normaal kunnen zijn, blijven volkomen
zonder werking voor het bewustzijn."
Niet enkel dus het zien en hooren maar het bewuste zien
en hooren wordt aan de centrale hersendeelen toegeschreven,
volkomen in overeenstemming met de leer van den hl. Tho-
mas, die niet slechts den algemeenen zin den „wortel" der
uiterlijke zintuigen noemt en van de hersenen in 't algemeen
zegt „dat zij het beginsel zijn, waardoor de zenuw in staat is-
een indruk te ontvangen" maar ook aan dien zin „het
waarnemen van de indrukken der overige zinnen" toe-
schrijft. De eigenlijke functie dezer centrale deelen wordt ons
door eene der laatste proeven van Golz duidelijk.
Het gelukte aan dezen onderzoeker — die in den laatsten
tijd zich meer bij de vroeger door hem fel bestreden meening
van Münk aansluit — onlangs eenen hond, dien hij geopereerd
had, achttien maanden in 't leven te houden. Toen daarna
het dier gedood en onderzocht werd, vond men, dat dfr
') Ueber die Wege nnd Ziele der Hirnforschung. Festrede gehalten in
der öffentlichen Sitzung der k. b. Akademie d. w. München 22 Nov. 93.
Wij cnrsiveeren.
') ') De pot. an, 1. c.