Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
het dan dikwijls voor, dat de eene letter voor de andere ge-
bruikt wordt, zonder dat de spreker, die overigens in staat
blijft muziek te verstaan en na te zingen, er iets van merkt.
Prof. Hückel, uit wiens werk wij deze beschrijving overne-
men, schrijft dit verschijnsel toe aan het verlies der klankbeel-
den voor de woorden, waardoor het vermogen om de woorden
innerlijk na te spreken verloren gaat; daardoor wordt, volgens
hem (en de meeste andere schrijvers), tevens verklaard, hoe de
zieke niet meer in staat is hetgeen hij zelf spreekt, te contro-
leeren en te verbeteren ').
Wat in deze figuur (Fig. V) de middelpunten I en II zijn
voor het gesproken woord, dat zijn III en IV voor het geschre-
vene. Wanneer het centrum III der hersenschors gekwetst is,
kan de zieke niet meer lezen en vooral niet meer spellen, maar
blijft toch nog de letters herkennen, wanneer hij er met de
vingers langs kan strijken, terwijl bij ziekte van het centrum
IV het vermogen van te schrijven verloren gaat, ofschoon het
lezen en hooren geen schade ondervindt en ook de bewegelijk-
heid der hand voor andere verrichtingen dezelfde gebleven is.
De voorstellingen, die de hand bij de schrijfbeweging geleiden,
moeten door deze ziekte dus geleden hebben of verloren zijn
gegaan.
Bij de meeste menschen zijn deze „middelpunten der spraak"
in de linker hersenhelft gelegen, maar men heeft opgemerkt,
dat in sommige gevallen de rechterhelft vooral met deze functiën
bedeeld was. Tegelijkertijd waren dan de zoogenaamde „rechts-
sprekende' menschen tevens „linkshandig'.
Wij hebben in de voorgaande bladzijden den lezers eenigszins
een denkbeeld willen geven van hetgeen men door localisatie
der hersenfunctiën moet verstaan en getracht van deze vraag
') De lezer gelieve zich te herinneren, dat men niet kan denken aan
iets, waarvan men geen voorstellingsbeeld heeft en dat men niet vrij-
willig datgene kan doen, waaraan men niet denkt.