Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
den patient te C023ieeren gegeven vs^as; De foutieve letters zijn
Bei dem anfangs dieser Woche am katholischen Gymnasium
an Apostelen stt stap stor stattgehaften Abifrienten.
(in pl. v. Abiturienten) Ba-Cyamen (in pl. v. Examen) er-
hielten sämtliche zu frübende (prüfende) das Zeucznis der
Eeife. H. lid H. Ii Inder R 0 Nähe der Stadt unweit L
Ollendorf, sollen i kommende Woche 32 Morgen Gram Gross
Gr est Gros Grass versteigert werden
De patient, welke 't bovenstaande neerschreef, was een in-
telligent man, die zeer goed verstond, wat hij las en zijne
schrijffouten ook erkende maar dikwijls, bij de poging om ze
te verbeteren, wederom mistastte.
Deze ziekte is, volgens haren ontdekker Broca, het gevolg
eener degeneratie van bepaalde plaatsen der hersenschors.
In nevenstaande figuur (Fig. V) vindt de lezer eene teeke-
ning, die hem het volgende duidelijk zal maken. Men heeft
opgemerkt, dat, wanneer in de linker hersenhelft, de grijze
zelfstandigheid op de plaats I (Fig. V) gekwetst of ziek is,
de patiënt nog wel in staat is te hooren en te begrijpen en
zelfs op dictée te schrijven, maar volstrekt niet meer vanzelf
kan spreken, noch iets kan nazeggen. De voorstelling van de
willekeurige mondbewegingen schijnt dus verloren te zijn. Ont-
steltenis van deel II in dezelfde figuur (Fig. V) is zeer dikwijls
de oorzaak, dat de zieke wel hoort, dat men tot hem spreekt,
maar het gehoorde niet meer begrijpt. Toch kan in vele gevallen
de lijder zijne gedachte nog duidelijk uitdrukken èn door woor-
den èn door schrift èn door gebaren. Bij het spreken komt
') Dr. L Schmitz, Ueber die physiologie des menschlichen Gehirns. Natur
u. Offenbahrung Bd. XXXV. s. 167.