Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
Hieruit zou volgen, dat de hersenschors, in den zin der oude
philosophie, de zetel is der phantasie. Toestanden als de boven
beschreven zijn ook aan den mensch niet vreemd, hetzij de
verschijnselen (vergeetachtigheid b. v.) van tijdelijken aard
zijn, hetzij ze een blijvenden vorm aannemen. Wijl we echter
van plan zijn over de zoogenaamde zielsziekten afzonderlijk
te handelen, willen wij hier niet verder daarop ingaan.
Eene der met de meeste juistheid (of met de minste onjuist-
heid) bekende localisatiën bij den mensch is wel die, welke met
de eigenaardige ziekte, de aphasie, in verband staat.
Zekere Lefèvre, die tengevolge van een grooten angst aan
deze ziekte lijdende was, kon op eene gestelde vraag een vol-
komen juist schriftelijk antwoord geven, maar vertelde als hij
mondelings moest antwoorden de malste dingen. Terwijl hij
op de vraag of hij hoofdpijn had, schreef: „Je ne souffre pas
de la tête', sprak hij „Les douleurs ordonnent un avantage."
Liet men hem de woorden „feuille médicale". naschrijven dan
ging alles goed, moest hij ze uitspreken dan werd het „féqui-
cale, fénicale, féducale" en toen men hem „féquicale, liet lezen
sprak hij dat „jardait' uit i).
L. K. deelde ons mede, dat hij zich herinnerde, hoe hij,
tijdens eene ziekte, de woorden, welke hij wilde zeggen, volko-
men juist dacht, maar niet kon uitspreken. Voor een woord
trad steeds een ander in de plaats, zoodat de omstanders meen-
den en zeiden, dat hij ijlde. De voortdurende vergissingen, die
hij zelve zeer goed merkte en de gesprekken, die hij volkomen
verstond, hinderden hem vreeselijk; een geweldige krachtsin-
spanning maakte plotseling een einde aan zijn pijnlijken toestand.
Eenzelfde gebrek, maar nu voor het schrijven is in het navolgend
voorbeeld te vinden. De lezer zal zelf gemakkelijk zien, wat
D. Ferrier, Vorlesungen über Gehirnlocalisation. — Münk, Veher die
Funktionen der Grosshirnrinde. — Hückel, Lehrbuch der Krankheiten des
Nervensystems.
') uit D. Bonniot: l'Ame et la physiologie.