Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
theoretische bezwaren rijzen tegen de localisatie der hersen-
functiën, de practische moeilijkheden zooveel te talrijker zijn.
De resultaten der nieuwere onderzoekingen verschillen, 't is
opmerkenswaardig genoeg, niet zoo veel met de oude, op
weinig experimenteele gegevens steunende opvatting, als het
op 't eerste gezicht wel schijnt, ten minste wanneer men het
ingesiiiokkeld en onredelijk materialisme aan een kant zet.
Er zijn bij de dieren bepaalde deelen der hersenschors,
welke niet weggenomen kunnen worden, zonder dat het dier
eene reeks van herinneringsbeelden blijkt verloren te hebben.
Zoo staat de hersenschors van de achterhoofdswindingen
(zie fig. Hl) met de gezichtsbeelden en de gyrus temporalis
superior (ibid.) met de gehoorsbeelden in verband.
E.ictirpeert men daar ter plaatse de hersenschors geheel
dan ziet en hoort het dier nog wel, maar uit zijn geheel
gedrag blijkt, dat het niets meer weet van wat het ziet en
hoort en niets meer herkent. Bij eene geheele wegname der
zoogenaamde gezichtsfeer aan beide zijden is tevens het ver-
mogen om nieuwe herinneringsbeelden te vormen verloren,
terwijl bij eene gedeeltelijke extirpatie wederom nieuwe phantasie-
beeiden gevormd kannen worden en het geopereerde dier,
dat eerst „als in de jeugd teruggeplaatst was," wederom alles
opnieuw leert, om zich na eenigen tijd niet meer van een
gewoon dier te onderscheiden. Münk, die zich vooral op dit
gebied verdienstelijk maakte, noemt dien toestand zielsblind-
heid, zielsdoofheid.
') Ilij meende door extirpatie der hersenschors ook totale blindheid
en doofheid te hebben verkregen, maar wijl uit de proefnemingen door
Schräder op' duiven en valken en vooral nit de later te bespreken,
proefneming van Golz op een hond gedaan, blijkt dat zelfs na wegneming
der geheele hersenhelften de dieren nog zien en hooren, is de totale
blindheid welke Münk veroorzaakte, zeker het gevolg eener secundaire
degeneratie. Vgl. Goltz, üeber die Verrichtungen des Grosshirns, —