Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
voor het eerste sensitieve leven te dienen bij mensch en aap
De experimenteele physiologie heeft nog met andere bezwaren
te kampen, de moeilijkheid n.l. om de kwetsing of wegname
■der hersenen tot nauwkeurig begrensde plekken te beperken.
Immers, van vele middelen (wegbijten, vernietigen of verlam-
men door een straal koud water of door gift) is men slechts
zelden zeker, dat het middel niet verder werkt dan men zich
voorstelt. Een nog grooter bezwaar bestaat, volgens Luciani,
daarin, dat het moeilijk uit te maken is, of het dier, welks
hersenen geë.xtirpeerd zijn, zoover genezen is, dat alle verschijn-
selen verdwenen zijn, welke door ontsteking of andere bijko-
mende omstandigheden veroorzaakt worden.
Al kunnen dus de proefnemingen op dieren ons tot zekere
hoogte dienen om te onderzoeken, of en hoe de hersenfuncties
gelocaliseerd zijn, de studie van den mensch zelf zal moeten aan-
duiden, ivaur men ze moet localiseeren. Ferrier hecht dan ook
aan dit onderzoek het grootste gewicht. Ongelukkigerwijze
behoeft men slechts het eerste het beste boek over hersenziekten
ter hand te nemen, om overtuigd te worden: „dat in vele
gevallen de autopsie der hersenen geene anomalieën aan het licht
brengt" ; dat „de dood onregelmatigheden in de bloeddruk-
king (der hersenaderen) doet verdwijnen; en dat voor de che-
mische veranderingen de gewone scheikunde onvoldoende en de
pathologische scheikunde nog volstrekt niet op de hoogte is"
Wij mogen dus wel zeggen, dat, wanneer er ook geene
<iit stnk in de Vniversité catholique (van 15 Nov. 1890) aanhaalt, besluit
daaruit met recht, dat er ook om deze reden bij den mensch van geene
„origine simienne" sprake kan zijn.
') Luciani (Le localisation funzionale del cervello. 1885. p. 355) wijst
-op eene andere localisatie in de hersenen van honden dan in die van
menschen.
') Griesinger, Pathol, ei Therap. dn- psych. AVani-A. (Fr. veit., 1873, bl.
478).
V. KrafTt-Ebing, o. c. p. 21.