Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
verschillende hersendeelen geheel verschillend was, zoodat me»
zelfs bij de dieren niet van 't een op 't ander dier kon beslui-
ten. Zeker derhalve is de raad. van v. Krafft-Ebing niet van onpas:
, De onderzoekingen der experimenteele physiologie [op dieren]
kunnen niet onbeziens voor de hersenpathologie van den mensch
dienen en kunnen niet dan cum grano salis aan de studie der
psychische functiën dienstbaar gemaakt worden, omdat zoowel
de bouw als de functie van de hersenen der dieren in den grond
verschillen van die des menschen' Een „korreltje zout' is
echter voor het laatste gedeelte dezer meening van Ebing
evenzeer noodig. De ervaring dringt ons immers tot het besluit,
dat een dier ziet en hoort, proeft en voelt evenals wij, en er is
geen reden om aan te nemen, dat zijn zinnelijk herinnerings-
en voorstellingsvermogen anders zou werken dan het onze. En
bijgevolg is ook de aard der hersenfunctiën bij dier en mensch
dezelfde, en wat de mensch op het dier voor heeft, het den-
ken en ivïllen, is geen hersenwerk al moet men er zijn hersens
bij gebruiken.
De proefneming op dieren kan ons dus wèl leeren, waarvoor
in 't algemeen sommige hersendeelen noodig zijn, maar geeft
ons geen recht om in 't bijzonder dezelfde functie der mensche-
lijke hersens met een hersendeel in verband te brengen, dat ojo
dezelfde plaats gelegen is als bij de dieren.
Van het eene dier op het andere is reeds de localisatie ver-
schillend. Voor de apen b.v., die Perrier -) als proefdieren nam,
omdat hunne hereenen het meest met die van den mensch
overeenkomen, moet ons de ontwikkeling der hersenen tot veel.
voorzichtigheid in het maken van gevolgtrekkingen aanmanen :
bij de apen immers komen het eerst de tenqjoro-sphenoïdale
hersenwindingen te voorschijn, bij den mensch daarentegen de
frontale hersenwindingen Er schijnen dus andere hersendeelen
') 0. C. p. 9.
De la localisation dei fonctions cérébrales (Fr. vert.).
') Gratiolet, Revue des cours scientifiques, T. F, p. 191. — Jaequart, dio