Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
in gemeenschap met het binnenste gedeelte van het rugge-
merg. In 't verlengde merg en in 't ruggemerg ligt de witte
hersenzelfstandigheid buitenom en de grijze er binnen in en
heeft de grijze massa ongeveer dezen vorm: )-(.
Om den lezer eenigszins te oriënteeren in den doolhof der
hersendeelen voegen wij (Pig. IV) eene situatie-teekening naar
Meijnert hierbij. Indien wij op die teekening den weg zoeken,
dien b.v. eene zenuwtrilHng uit het oog komend kan volgen,
dan moeten wij van den nialamus opticus en de Vierheuvels
uitgaan. In deze grijze centra neemt de gezichtszenuw (in de
figuur niet geteekend) haren oorsprong. Zulk eene aandoening
kan nu langs verbindingsdraden (4 en 3) naar de hersenschors
voortgeplant worden, langs andere vezels (6 en 7) overgegaan
in de hersenstelen (P) en van daar met bewegingszenuwen,
die aan het ruggemerg ontspringen, in verband komen. Door
verbindingsdraden (a, c) is er gemeenschap tusschen de deelen
der schors onderling, en langs geleidingen van het soort 5
is de hersenschors in meer onmiddellijke gemeenschap met
de deelen, waarvan de bewegingszenuwen uitgaan.
't Is er verre af, dat alle draden en cellen der hersenen
bekend zijn, — men schat het aantal der cellen op millioe-
nen — maar de situatie-teekening van Meynert maakt toch
eene voorloopige oriënteering mogelijk ').
Om nu de functies te leeren kennen, welke aan de verschil-
lende deelen der hersenen zijn toevertrouwd, staan ons slechts
twee wegen open: de waarneming en de proefneming. Beide
wegen zijn in den laatsten tijd veel beloopen. Dikwijls echter
gaf het onderzoek der hersenen van aan krankzinnigheid gestor-
ven menschen een negatief resultaat; en bij de proefneming op
dieren stiet men op de moeilijkheid, dat de dispositie van de
Volgens de laatste onderzoekingen vormen de cellen en vezelen der
hersenen een net met tallooze mazen, waarbij de boomvormig vertakte
uitloopers der cellen niet met elkander vergroeien maar de takken van
het eene eindboompje zich tusschen die van het andere schuiven.