Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
(Pig. Ill) de voornaamste windingen en groeven afgeteekend
zijn.
Het verlengde merg {medulla ohlonyala) is de voortzetting
van het ruggemerg naar de hersenen (en omgekeerd) en
bestaat voornamelijk uit draden, die zich straalsgewijs in de
halfronden der groote en ook der kleine hersenen ontplooien.
Buitendien staan aan de voorzijde van dit verlengde merg,
de helften der kleine hersenen nog door dwarsdraden (de
Brug van Varol in Fig. II) met elkander in verbinding
De zelfstandigheid, waaruit de hersenen bestaan, is gedeel-
telijk u'it, gedeeltelijk grijs. De samenstellende deelen der
grijze zelfstandigheid zijn vooral de zeimwcellen, waarvan
de uitloopers zich met die van andere cellen verbinden of
wel als fijne draden de bestanddeelen der zenuwen vormen. De
witte zelfstandigheid wordt hoofdzakelijk door zenuwvezeltn
gevormd.
Grijze zelfstandigheid vindt men in de groote en kleine
hersenen vooral aan de buitenojapervlakte der windingen en
hier treft men ook hersencellen aan van grootere afmetingen;
verder vindt men in 't midden der groote hersenen verschillen-
de vereenigingen van grijze hersenmassa, die men centrale
zenuwgangliën noemt: Corpus striatum. Nucleus lentiformis.
Thalamus opticus. Corpora quadrigemina (vgl. Fig. IV); ein-
delijk is er nog een derde opeenhooping van grijze zelfstan-
digheid in de derde hersenholte; van hieruit is dit hersengrijs
') In het embryo begint de aanleg van het zenuwstelsel met een kanaal,
dat later als ruggemergskanaal en hersenholten blijft bestaan en aan de
voorzijde vijf holten vormt, die zich in verschillende samenhangende
vakken verdeelen. Om het kanaal ontstaat het ruggemerg, om den wand
der vijf holten de hersenen. En wel: om de eerste, in tweeën gedeelde,
holte de groote hersenen, die bij den mensch al de overige deelen bedek-
ken ; om de tweede (en daarin) de bedding der gezichtszenuwen (thalami
optici); om de derde de vierheuvels; om de vierde de kleine hersenen;
om de vijfde eindelijk het verlengde merg.