Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
d geheugen (memoria, in den zin van St. Thomas).
3°. tusschen deze deelen moet een of ander organisch
verband bestaan.
4°. Het geestesleven van den mensch is aan het zinnelijk
leven gebonden, zoodanig dat :
a het zinnelijk beeld aanleiding geeft tot de vorming van
het denkbeeld;
J» het zinnelijk geheugen medewerkt tot het redelijk geheugen;
c het zinnelijk bewustzijn de grondslag is van het redelijke,
d. i. de zelfgewaarwording van het zelfbewustzijn.
Eene ontstentenis van deze zinnelijke vermogens berooft
dus den mensch van eene noodzakelijke voorwaarde om te
kunnen denken. Zij treft zijn denkvermogen — maar slechts
middellijk.
Ter meerdere duidelijkheid hebben wij de localisatie, door
St. Thomas gevorderd, schematisch in teekening gebracht,
naar de wijze, waarop men in moderne leerboeken de her-
senmiddelpunten voorstelt. In de nevenstaande figuur (Fig. I)
beduiden I, II, III en IV de bovengenoemde organen voor
den sensus communis, de fantasia, de aestimativa en de memo-
ria, en a, h, c, d, e, f de verbindingsdraden.
De hersenen, eene weeke massa, waarvan wij de samenstel-
ling aanstonds zullen bespreken, worden verdeeld in groote her-
senen, kleine hersenen en verlengde merg.
De groote hersenen {cerebrum) en de kleine {cerebellum) be-
staan uit twee zijdelingsche, met elkander verbonden half-
ronden. Bij de groote hersenen onderscheidt men aan elk half-
rond verschillende lobben {lobi) en op deze lobben windingen
{gyri)\ de scheiding wordt door groeven (fissurae) en voren
{sidci) gemaakt. De windingen zijn bij de groote hersenen
wormvormig, bij de kleine evenwijdig.
De hierbij gevoegde figuur (Pig. II) geeft eene schemati-
sche doorsnede der hersenen, terwijl op de volgende figuur
5