Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORWOORD.
De hoofdstukken van dit boek zijn gedurende de twee laatste
Jaren artikelsgewijs in „de Katholiek" verschenen. Indien wij ze
nu tot een boekdeel vereenigd aan den weiwillenden lezer aan-
bieden, is het èn om aan den wensch van meer dan één onzer
vrienden te beantwoorden èn om in wijder kring dan die der
lezers van genoemd tijdschrift eenig nut te stichten.
Naar onze ervaring hebben enkelen een ongemotiveerden afkeer
van alle nieuwere physiologische wetenschappen, vooral van die.
welke zich met de studie der hersenen bezig houden en zijn er
anderen, die wel van physiologie houden, maar van de philosophie
der middeleeuwen, met name van die des H. Thomas' niet ge-
diend zijn.
Wij meenen, dat geen philosophisch leerstelsel beter met de
feiten der nieuwere wetenschappen overeen te brengen is, dan juist
het systeem van den H. Thomas en zijne volgelingen, en ons boek
is gedeeltelijk een pleidooi ten gunste dier meening. Van de^
anderen kant echter kunnen sommige nieuwere hypothese^i met de
waarheid der wijsgeerige grondstellingen niet samengaan en wij
hebben daarom in onze studiën onderzocht, of die hypothesen op
den vasten grondslag der feiten redelijk waren opgebouwd.
Ons werk wil echter niets meer zijn, dan de titel aangeeft, n.l.
«ene psycho-physiologische studie. Wie er eene psychologie of eene
physiologie in zoekt, doet vergeefsche moeite.