Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
werkelijkheden maar slechts fantasiebeelden, is er niet
Wij moeten er wel toe komen al deze verschillende func-
tiën aan deelen toe te schrijven, welke gezamenlijk, maar ook
afzonderlijk, werkzaam kunnen zijn; eene redelijke verklaring
der feiten is anders niet mogelijk.
Deze feiten maken het waarschijnlijk, niet slechts dat er
bepaalde her.sendeelen voor het zinnelijk bewustzijn en andere
voor het geheugen dienen, maar tevens, dat er binnen die
grootere afdeelingen kleinere vakken moeten afgepaald zijn.
Indien wij ons b. v. een persoon volmaakt kunnen voorstel-
len, maar niet in staat zijn ons zijn naam te herinneren, ter-
wijl wij overigens zeer goed weten, wat er tusschen hem en
ons gesproken is — moeten wij dan niet tot het besluit ko-
men, dat er ergens eene plaatselijke storing is, die de wer-
king belet juist van die hersendeelen, welke de herinne-
ring bewaren van de klankvoorstelling van den gehoorden
naam ?
Er is echter meer. De waarneming leert ons dat de zinne-
lyke werkingen der dieren dezelfde zijn als die van den mensch ;
dat het dier ziet en hoort, zich iets herinnert enz. evenals de
mensch, maar dat bij den mensch de zinnelijke werking de
grondslag is voor de verstandelijke, welke het dier niet
bezit.
Kan dus het dier, op zinnelijke wijze, een persoon of voor-
werp herkennen, of twee eigenschappen van eenzelfde voor-
werp met behulp van twee zintuigen tegelgk waarnemen, dan
moet dit alles in en door zijne levende organen geschieden.
Wij moeten dus bij het dier noodzakelijk een organisch ver-
band aannemen (door zenuwdraden) tusschen de hersencentra,
die aan de waarneming dienstbaar zijn, en de hersencentra,
welke voor het „voorstellingsvermogen" en voor den „alge-
meenen zin" gebruikt worden.
') Over de beweging spreken wij later.