Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
Wie onzer weet niet, dat eene gedachte, die ons geheel en
•al bezig houdt, ons kan beletten de woorden te hooren, die
ons zelfs vrij luid in het oor geschreeuwd worden; ons kan
beletten te zien, dat iemand vlak voor onze geopende oogen
voorbijgaat; te ruiken, dat de geheele kamer vol walm is,
omdat de lamp stoomde enz.: feiten, die wij zoowel elk afzon-
-derlijk als allen tegelijk kunnen waarnemen.
Nu zal toch wel zelfs de ultra-animist niet willen beweren,
dat zulke .distracties alleen aan de ziel kunnen liggen. En
zoeken wij de oorzaak, zooals we het moeten, in het bezielde
lichaam of in de belichaamde ziel. in het compositum humanum,
den mensch, dan ligt het voor de hand aan te nemen, dat,
terwijl een deel des lichaams (hier meer bepaald het deel,
dat bij de voorstelling werkzaam is) al de beschikbare ener-
gie eischt, het ander deel niet genoegzame kracht heeft om
den indruk normaal voort te planten of normaal op den
indruk te reageeren.
Op volkomen dezelfde wijze leert ons de ervaring, dat wij
•een bekenden weg kunnen bewandelen, alle kronkelingen van
den weg volgen, voor de hindernissen uitwijken enz., terwijl
wij slechts ten halve weten wat wij doen ; wij hooren en zien,
en die zinsindrukken dienen om onze bewegingen te regelen,
maar ons zinnelijk bewustzijn is niet geheel bij onze hande-
lingen en dientengevolge ons redelijk zelfbewustzijn ook niet.
In veel hoogere mate kan men deze verschijnselen bij slaap-
wandelaars opmerken.
En welke parten kan ons voorstellingsvermogen ons niet
spelen! Nu eens weten wij zeer goed, dat een of ander beeld,
een woord, eene melodie, in de voorraadkamer van ons geheu-
gen aanwezig is, maar moeten veel moeite doen om er op
te komen; dan weder kunnen wij een volzin, een deuntje,
een gezichtsbeeld volstrekt niet kwijt raken. In den droom
wederom is ons voorstellingsvermogen volop aan het werk,
maar het bewustzijn, dat ons over dag zegt, het zijn geene