Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
hersenholte." De memoria eindelijk, in den zin als St. Thomas^
die opvat, vfordt in de „achterste hersenholte' gelocaliseerd
Men behoeft slechts in plaats van „concavitas, cellula' de
woorden „hersenwinding, hersenschors, centraal-kern' te plaat-
sen om aan de woorden van St. Thomas eene hoog-moderne
tint te geven.
Wij hebben de meening van den H. Thomas vooropgesteld,,
omdat wij door ervaring weten, dat er zijn, welke een onge-
motiveerden afschrik hebben van alles, wat de physiologische
proefnemingen omtrent de verrichtingen der hersenen aan het
licht brengen, en die te spoedig vreezen, dat men in het ma-
terialistische sop verzeild raakt. De ouden kenden die over-
dreven angstvalligheid niet en terecht. Want wie te veel aan
de ziel toeschrijft, zonder rekening te houden met den innigen
band, die de ziel aan het lichaam hecht, wie de éénheid van
het compositum humanum, van den mensch, uit het oog ver-
liest, loopt licht gevaar eigenschappen, die van de stof her-
komstig zijn, toe te schrijven aan den geest, waarop hij voor-
namelijk zijne aandacht houdt gevestigd.
Of wij met den H. Thomas van „media, concavitas' enz.
dan wel met de modernen van „windingen' spreken; of wij
met de ouden eene fuctie hier, dan wel met de nieuweren die-
zelfde functie daar localiseeren, zijn zaken van geheel onder-
geschikt belang; zeker is het, dat wij kunnen en zelfs dat wij
moeten localiseeren.
Deze theoretische beschouwingen worden door de ervaring
volkomen gesteund en bevestigd.
') Media cellula cerebri.
Posterior concavitas cerebri.
Behalve ter aangeduide plaatse, spreekt de H. Thomas nog over
deze organen: Summa, Q. LXXVII, art. IV : Quaest disp- L. Q. 1 ad
3um; il)id. Q. X, art. XV ; ibid. Q. XV, art. I en Contra gent. II, C.-
LXVII.