Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
stelling: ,alle zenuwen werken op dezelfde wijze." Men kan
immers de oorzaak, die éénzelfde prikkeling aan verschillende
invloeden doet toeschrijven, evengoed in eene eigene werking
der zenuw als in eene bepaalde functie der met de zenuw ver-
bonden hersencel zoeken, en het is ook mogelijk aan beide
tegelijk, zenuw en hersencel, een specifiek vermogen toe te
schrijven, dat de electrische of mechanische prikkeling geheel
of ten deele in zenuwprikkeling van bijzondere soort omzet
en -verandert.
Wat overigens aan deze meening waars zij of niet, zeker
blijft het, dat de verbinding van het zintuig met de hersenen
door middel der zenuw tot de vereiscbte dispositie van het orgaan
behoort en de voorwaarde sine qua non der waarneming is.
Vele physiologen zijn van meening, dat het uiterlijk orgaan
veel minder bij de waarneming betrokken is dan de eindor-
ganen der zenuwen in de hersenen, de hersencellen. Bernstein
beweert zelfs, dat indien men oog- en oorzenuw doorsneed en
de beide uiteinden kruiselings met elkander deed vergroeien
de aldus geopereerde een concert zou zien en een schilderij
zou hoorm '-). Deze laatste conclusie gaat o. i. heel wat verder
dan de praemissen toelaten. Want: of wel alle hersencellen
zijn van denzelfden aard en in den beginne onverschillig voor
de functie, die hun zal opgelegd worden, en dan zou men
moeten zeggen, dat de hersencel door het orgaan gedetermi-
neerd wordt, zoodat derhalve iemand, die van zijn geboorte
af de gehoorzenuw met de optische cellen verbonden had even
goed zou hooren en zien als een ander; — of wel er bestaat
in de hersencellen verschil zoowel van structuur als van functie
(twee zaken, die, zoover de ervaring reikt, steeds hand in
hand gaan), en dan volgt daaruit, dat bij eene averechtsche
verbinding gehoor en gezicht beide schade zouden lijden en
te niet gaan.
') Dr. Eosenthal, Allgemeine Physiologie der Miish-eln und Xerven,fi. 270.