Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
de zenuwen.
Een andere voorwaarde, waarvan elke zinnelijke waarne-
ming afhangt, is de verbinding van het orgaan met de
hersenen door middel der zenuw. Wordt deze geleiding onder-
broken, de zenuw doorgesneden of vergiftigd, dan is het zin-
tuig voor waarneming ongeschikt. Daar echter de zenuw
uit een groot aantal naast elkander loopende draden bestaat,
die ieder voor zich, zoowel in de hersenen als in het uitwen-
dig zintuig afzonderlijke eindorganen hebben, kan eene ver-
nietiging of verlamming ook slechts gedeeltelijk zijn.
Tegenwoordig houdt men het algemeen er voor, dat de
zenuw slechts geschikt is om de beweging (of welke andere
verandering dan ook), welke in de eindorganen van het zin-
tuig wordt veroorzaakt, voort te planten naar de hersenen,
zonder zelve rechtstreeks voor geluid, licht enz. gevoelig te
zijn. Men leidt dit o. a. daaruit af, dat, wanneer het beeld
van een voorwerp op dié plek van het oog valt, waar de
gezichtszenuw binnentreedt, er volstrekt geene gezichtswaar-
neming plaats heeft.
De vroegere zienswijze, die aan elke soort van zenuwen
eene eigenaardige werking toekende, is thans door velen ter
zijde gelegd; zij gelooven niet meer aan eene „specifieke zenuw-
energie," maar beweren, dat de indruk uitsluitend van het
beginpunt en van het uiteinde der zenuw afhangt, terwijl
hetgeen in de zenuw gebeurt voor alle zenuwen hetzelfde is.
Zeker is het, dat het tot heden niet gelukt is met volkomen
zekerheid een onderscheid te vinden tusschen gevoelszenuwen
en bewegingszenuwen of een duidelijk verschil te ontdekken
tusschen de zenuwen der verschillende zintuigen. Het feit
echter, dat éénzelfde prikkel (electrische of mechanische) van
de gezichtszenuw een lichtgewaarwording, van de gehoorzenuw
een ruischen, van de bewegingszenuwen eene samentrekking
van spieren doet ontstaan, is o. i. geen bevestiging van de