Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
er een paar uit St. Thomas') aanhalen, is het om te doen
zien, dat de Doctor Angelicus volstrekt niet de kennis ver-
smaadde, welke de „empirische wetenschappen" hem aan de
hand deden: eene beschuldiging, welke men tegen de middel-
eeuwsche wijsgeeren zoo gaarne inbrengt. „De oorzaak, waar-
om de afstand het gezicht belemmert, is, dat elk lichaam
onder den hoek gezien wordt van een driehoek, of liever van
eene pyramide, waarvan de basis in het voorwerp ligt
en het hoekpunt in het oog..... het is duidelijk, dat
bij dezelfde basis de hoek zooveel kleiner wordt als de
zijde (afstand) grooter wordt en dat we diis alles kleiner
zien, naarmate het verder van ons af is''. Wij zien slechts
de schijnbare grootte en kunnen ons in schatting der ware
grootte bedriegen. „Bij het ontstaan van het geluid geschiedt
ongeveer hetzelfde in de lucht als er in 't water gebeurt,
wanneer men daar een steen in werpt. Iedereen weet, dat
daar kringen ontstaan rondom de plaats, waar het water
getroffen is. Die kringen zijn in den onmiddellijken omtrek
klein, maar de beweging des waters is groot. Verder van dit
punt af echter zijn de kringen groot en is de beweging klein.
Eindelijk houdt de beweging geheel op en er zijn geene
kringen meer. Indien echter vóór dat de vorming van kringen
ophoudt, deze bewegingen een hinderpaal aantreffen, ontstaat
eene kringbeweging naar den tegenovergestelden kant, en wel
des te sterker, naarmate ze nog dichter bij het punt van
oorsprong is. Zoo moet men zich ook voorstellen, dat bij het
slaan op een geluidgevend lichaam, de lucht in kringen bewo-
gen wordt en het geluid naar alle zijden wordt verspreid.
Dichtbij zijn de kringen klein, maar is het geluid sterk ; wordt
echter, vóórdat de ringvorming ophoudt, de lucht, die zich
beweegt en het geluid ergens heen geleidt, teruggekaatst, dan
heeft de ringvorming naar de tegenovergestelde zijde plaats,
en men hoort het geluid als van den anderen kant komende''.
') De anima, Lect. XV en XVI.