Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
Omtrent den aard der aandoening zijn de physiologen het nog
niet eens. Wel is het eene uitgemaakte zaak, dat het oog eene
photographische camera is, waarin het beeld eenigen tijd blijft
op de purperen kleurstof, die door de pigmentlaag van het vaat-
vlies wordt afgescheiden. De ethertrillingen van het licht begin-
nen dus met eene scheikundige werking uit te oefenen, maar welke
soort van prikkeling nu door deze photographie instantanée op
de lichtgevoelige elementen kegels en staatjes van het netvlies
des oogs wordt veroorzaakt, weet men niet. Evenmin is het
met zekerheid te zeggen of er voor de verschillende kleuren
verschillende elementen van het netvlies ter waarneming be-
stemd zijn, dan wel of elk element door alle kleuren, maar op
verschillende wijze, aangedaan wordt.
Het oor bezit eene oorschelp, die de geluidgolven opvangt
en ze door den gehoorgang naar het trommelvlies geleidt.
Door de keten der gehoorbeentjes wordt die trilling overge-
bracht op de vochten van het inwendige oor (halfcirkelvor-
mige kanalen en slakkenhuis). De halfcirkelvormige kanalen
houdt men tegenwoordig voor een toestel, die ons het even-
wicht helpt bewaren. De gewaarwording van het hooren
brengt men in verband met een orgaan {Orgaan van Corti
geheeten), dat in het slakkenhuis gelegen is en bestaat uit
een groot aantal (± 3000) staafjes, die verschillende lengte
hebben en met de draden der gehoorzenuw in verband staan.
Het ligt voor de hand aan te nemen, dat met de geluidstril-
lingen, die de gehoorvochten bewegen, de staafjes, naar gelang
van hunne lengte, harmonisch medetrillen.
Voor den reuk dienen de cellen van het slijmvlies der neus,
waarin de reukzenuw eindigt.
De gewaarwording van den smaak zetelt vooral in de
smaakbekers van de omwalde papillen van den tongwortel.
De tastzin is in de huid gelocaliseerd en wel voornamelijk
in de verhevenheden, die men tastpapillen noemt en die vooral
aan de vingertoppen in grooten getale aanwezig zijn.