Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
Der moeite waard is het hierbij op te merken, hoe prof^
Landois in het jaar 1885 slechts met andere woorden herhaalt
wat de ouden reeds wisten. „De zinnen vatten de dingen op
zooals ze zijn, tenzij er of in 't orgaan of in de middenstof,
waarin de voorwerpen zich bevinden, een hindernis aanwezig
zij" „Met betrekking tot zijn eigen zinnelijk voorwerp
geeft de zin geene onjuiste kennis, tenzij bij toeval en niet
dikwijls; en dit komt dan, omdat de zin wegens ongesteldheid
[physiologische ongeschiktheid] op gebrekkige wijze den zin-
nelijken vorm [indruk] ontvangt. En vandaar komt het, dat
voor eene zieke tong het zoete bitter schijnt te zijn'
Ook de leermeester van den Doctor Angelicus, Albertus de
Groote, wist reeds zeer goed, dat „het vermogen om te zien
in het oog begint, voortgaat in de zenuw en tot volmaking
komt in den innerlijken zin waarvoor als orgaan de her-
senen zijn aangewezen.
de zintui6ex.
Ofschoon de anatomische structuur en de functie der zin-
tuigen den lezers wel genoegzaam bekend zal zijn, zij het ons
geoorloofd met een paar woorden hierover te spreken.
In het oog worden de lichtstralen, die van de voorwerpen uit-
gaan , door het waterachtig vocht, de lens en het glaslichaam ge-
broken en ontstaat dientengevolge op het netvlies een omge-
keerd, verkleind en reëel beeld van het voorwerp *). Het regen-
boogvlies (iris), het voorste gedeelte van het vaatvlies, dient
hierbij als scherm om de overvloedige stralen tegen te houden.
') S, Thom. Quaest. disp. De veritate, a. 1.
Summa I, Q. XVII, art. 11.
Summa de hominc; aangehaald naar Pesch: Welti-dthsel.
•) Door een reëel beeld verstaat men een beeld, dat op een scherm
kan opgevangen worden, zooals b. v. de beelden eener tooverlantaarn.