Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
Tan het zintuig met de voortplanting door de zenuw; de ver-
andering dezer beweging in een zoogenaamd elementair psy-
-chisch verschijnsel; en eindelijk de voortplanting van den in-
druk tot in de cellen der grijze hersenzelfstandigheid. Maar
voor elke zinnelijke waarneming, die, zooals de ervaring getuigt,
•eene enkelvoudige daad is, zijn deze drie, in den tijd op elkan-
der volgende processen als hulpmiddelen noodig, en van alle
drie hangt de juistheid der waarneming af.
Deze opvatting, welke die der Aristotelische wijsbegeerte is,
heeft het voordeel, dat zij volkomen met alle physiologische
en psychiatrische ontdekkingen harmonieert. Zij dwingt ons niet
tot de onnatuurlijke veronderstelling, dat wij niet den boom
zouden zien, maar het beeld op ons netvlies of de beweging
onzer gezichtszenuw of misschien de trilling eener hersencel,
en zij brengt ons niet in gevaar, onze zinnelijke waarneming
uitsluitend op te vatten als een „projecteeren naar buiten'
van de aandoening van ons zintuig, zonder dat wij daarbij
zouden weten, of wij werkelijk iets gewaar worden of dat
het waargenomen voorwerp slechts een fictie van ons orgaan is.
Kunnen wij niet met v. Krafft-Ebing eene waarneming een
drama in drie bedrijven noemen, wij kunnen gerustelijk met
prof. Landois aannemen, dat eene waarneming van de volgende
vereischten afhangt of, wil men liever, met de volgende orga-
nische gebeurtenissen samengaat:
1. Het zinnelijk orgaan (zintuig), met zijne eigenaardige
eindtoestellen uitgerust, moet anatomisch ongeschonden en
physiologisch tot zijne werkzaamheid geschikt zijn.
2. Er moet een bepaalde prikkeling zijn, die het uitwendige
eindtoestel op normale wijze aandoet.
3. Van het zintuig uit moet de geleiding naar de groote
hersenen, door middel van de zenuw, ononderbroken door-
loopen
') Lehrbuch der Physiologie des Menschen (1885). S. 838; Landois voegt
er nog eene 4e en 5e voorwaarde aan toe, waarover later.