Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
en onderscheiden én zijn schattingsvermogen én zijn geheugen
ter hulpe komen, maar de grootere volmaaktheid, die hiervan
het gevolg is, moet op rekening gesteld worden van de den-
kende ziel, die dezelfde is in de zinnelijke werkingen en in
de verstandelijke
vekeischtbn der waarneming.
Bij eene zinnelijke waarneming werken vooral drie dingen
mede: het orgaan, de zenuw en de hersenen Willen wij
echter den vasten bodem der feiten niet onder de voeten voelen
wegzinken^, dan moeten wij er steeds aan denken, dat noch de
verandering in het orgaan, noch de beweging in de zenuw,
noch hetgeen er in de hersenen mechanisch of chemisch gebeurt,
eigenlijk „de waarneming" zijn, maar dat al die veranderingen
in het levende orgaan middelen en noodzakelijke middelen zijn,
met behulp van welke het levend ivezen die enkelvoudige
daad verricht; welke men waarnemen noemt en waardoor dat
levend wezen leert kennen, niet de verandering van zijn orgaan,
niet het middel waardoor^ maar de zaak die het waarneemt.
Deze waarheden, welke toch de dagelijksche ervaring aan
de hand doet, worden door sommige physiologen over het
hoofd gezien.
Eene zinnelijke waarneming kan niet, zooals v. Krafft-Ebing
meent een drama zijn in drie bedrijven: de aandoening
S. Th. De pot. anhnae. Daarom noemen de scholastici het vermogen,
dat bij het dier aeatimativa heet, bij den mensch cogitativa en vestigen
zij er de aandacht op, dat de mensch niet slechts eene memoria bezit,
zooals wij die beschreven, maar tevens een „herinneringsvermogen"
{reminiscentia), d. w. z. het vermogen om van de eene herinnering tot
de andere als door redeneering („quasi syllogistice inquirendo") op te
klimmen. Summa I, Q. LXXVIII, art. IV.
„Visus est primus sensus, cujus organa sunt, quia ex cerebro
progredinntur nervi et oculi." S. Th. De pot. an. art. III;
Lehrhuch der Psychiatrie, S. 115.