Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
grijpen, zich voorstellingen vormt, waarin hij, om zoo te zeggen,
kan zien wat hij wil verstaan. Vandaar ook, dat wij, om
een ander iets duidelyk te maken, hem voorbeelden voorhou-
den, waaruit hij de voorstellingen kan vormen, die tot het
begrijpen noodig zijn."
Uit deze woorden van den Doctor Angelicus ') blijkt, hoe
innig het leven des geestes met het leven der zinnen verbon-
den is en hoe noodig het is het eene te kennen om het andere
te verstaan.
Letten wij op ons denken, dan merken wij spoedig, dat
onze denkbeelden steeds gebonden zijn aan zinnebeelden. Het
woord, dat wij gehoord, gezien (in beeld of schrift) of gevoeld
hebben (tastspraak der blinden) of, wil men liever, het zinne-
lijke beeld, waarvan wij het denkbeeld hebben afgetrokken,
hebben wij noodig om ons het denkbeeld voor den geest te
halen.
Zulke zinnelijke beelden verkrijgen wij door de zinnelijke
waarneming.
Het is dus van belang te weten, op welke wijze onze zin-
tuigen werkzaam zijn en welke vermogens het door de zin-
tuigen geleverd materiaal bewaren.
De H. Thomas noemt de zinnen: „een zeker lijdelijk ver-
mogen, dat van nature geschikt is om door voorwerpen bui-
ten ons veranderingen te ondergaan' en bespreekt, behalve
de vijf uiterlijke zinnen (gezicht, gehoor, gevoel, reuk en
smaak) ook nog vier innerlijke zinnen ").
De eerste dezer vier is de zoogenaamde „algemeene zin" {sen-
sus communis), „de zin, waarheen alle indrukken der uiter-
lijke zinnen worden overgebracht en waarin alle uiterlijke
') Sunnna I, Q. LXXXIV, art. VII.
') „Est autem sensas quaedam potentia passiva, qnae nata est immutari
ab exteriori sensibili." Summa, Q. LXXXIV, art. IIL
') De potentiis animae, C. IV.