Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOOFDSTUK Hl.
de zinnen en de hersenen.
Ofschoon, zooals we reeds aantoonden, denken en willen
eigenlijk zielswerk is en dus niet door eenig lichamelijk orgaan
kan verricht worden, is het toch voor onzen geest, die gedurende
het leven aan een voor indrukken vatbaar lichaam gebonden is,
onmogelijk iets te begrijpen, tenzij hij tot zinnelijke voorstel-
lingen zijn toevlucht neme.
„En dit blijkt vooreerst daaruit, dat het verstand — eene
kracht, welke zich niet van een lichamelijk orgaan bedient —
op geenerlei wijze door de kwetsing van een orgaan in zijne
werking belemmerd zou kunnen worden, indien voor die wer-
king geene vermogens noodig waren, die wél lichamelijke orga-
nen behoeven. Zoowel de zinnen als de verbeelding en andere
krachten, die tot het zinnelijk leven behooren, hebben organen
noodig. Hierdoor wordt het duidelijk, dat de mensch, én om
iets voor 't eerst te begrijpen, én om zijne reeds verkregen kennis
te gebruiken, de werking der verbeelding en der overige [zin-
nelijke] vermogens noodig heeft. Wij nemen immers waar, dat
de mensch ook hetgeen hij reeds kent, zich feitelijk niet meer
voor den geest kan halen, wanneer, zooals bij de waanzinnigen,
door storingen van het orgaan zijne verbeeldingskracht aan
banden is gelegd of wanneer, zooals dit bij slapenden het geval
is, zijn herinneringsvermogen niet werkzaam is. — Ten tweede
kan een ieder bij zich zeiven opmerken, dat hij, om iets te be-