Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
bien heureuse de bien comprendre tout. Depuis deux ans
j'ai voulu apprendre écrire comme les voyantes, j'écris bien
un peu.
Quand je suis venue ici, ma maman est partie; j'ai été
très colère et crié fortement. Les chères Soeurs m'ont caressé
beaucoup, j'ai été moins colère, je les aime bien, elles sont
très bonnes pour moi.
Martha beantwoordt op verrassende wijze alle vragen, die
men haar stelt over God en de ziel. De doofstomme klooster-
zuster, zuster Blanca, Martha's tweede moeder, vertolkt haar
altijd het godsdienstonderwijs, dat in de kapel wordt gegeven.
De oplettende leerlinge begrijpt vlug en geeft rekenschap van
alles, wat er gezegd wordt. Men moet haar zien om zich een
juist beeld te vormen van de ontwikkeling van haar verstand
en van hare engelachtige vroomheid.
Martha heeft in Mei 1879 hare eerste H. Communie gedaan.
Deze handeling, waarop zij zich met groote zorg had voor-
bereid, maakte op het twaalfjarige kind een diepen indruk.
Zij zeide : „Mijn hart is vol, vol geluk, ik kan niet zeggen
hoe.'
Inderdaad, wij staan hier voor eene aaneenschakeling van
wonderen.
Tot zooverre het verhaal.
Eene aaneenschakeling van wonderen ! wonderen van opoiïe-
ring en toewijdende liefde, wonderen niet minder in de ont-
wikkeling van een ontluikenden geest, die, aan het lichaam
gebonden, dit lichaam ook voor zijne verhevenste werkingen
noodig heeft, maar door de uiterst geringe hulp, die hij in dit
geval ontvangt, bewijst, dat denken en willen zijn eigen werk-
zaamheid is en niet die des lichaams.