Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
pen van God bekend was, met de scheppende en behoudende-
macht, de onmeetbaarheid, de goedheid, de rechtvaardigheid
enz. Zoo hadden wij eveneens voor de ziel gedaan: eerst haar
geleerd wat denken, zich herinneren, willen is, en daarna het
teeken „ziel' medegedeeld. De overeenkomst met sommige
hoedanigheden des lichaams werd bij dit onderwijs herhaalde-
lijk gebruikt, om onze leerlinge des te beter het overwicht van
de ziel te doen inzien.
De indruk, dien de eerste waarheid der bovenzinnelijke orde
op het kind maakte, laat zich niet beschrijven. De oneindig-
heid Gods maakte een overweldigenden indruk op de jeugdige
ziel. De gedachte, dat de opperste Heerscher alles ziet, ook
onze geheimste gedachten, vervulde Martha met eene diepe
ontroering. En sedert heeft men slechts noodig haar te zeg-
gen: „God ziet het', om hare opwellingen van drift te beda-
ren. Nadat zij God had leeren kennen, konden "wij haar de
overige waarheden voorhouden, en het vrome hart van Mar-
tha nam ze gereedelijk en gemakkelijk in zich op.
Het goede kind antwoordt thans met verwonderlijke nauw-
keurigheid op alle vragen, welke men haar over het geleerde
stelt.
Om het kind lezen en schrijven te leeren, zooals zulks bij
het onderwijs der blinden geschiedt, moesten wij haar eerst met
de vingers leeren lezen. Wij begonnen daarmee in den loop van
het derde jaar, en de tastzin was wederom het groote middel.
Als wij het kind een stuk brood gaven, zeiden wij dat er
nog een ander teeken was, dat „brood' beduidde. Door
vingerspraak schreven wij, terwijl hare hand letter voor let-
ter betastte, het woord „pain.' Dit nieuwe systeem was als
een zonnestraal, die na een langen kouden nacht den ontlui-
kenden bloemkop treft. Zij wilde nu zelve voor alles, waarvan
ze het teeken kende, ook den naam weten en vooral de namen
der huisgenooten, die ze overigens zeer goed door den tast-
zin wist te onderscheiden.