Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
buitenwereld in aanraking komt, zich met andere zielen in
verbinding stelt, langzamerhand hare wezenlijke kenteekenen
en hare eigenaardige werkzaamheid openbaart en eindelijk zich
tot de hoogste lichtsferen van het denken verheft. De brieven
en mededeelingen, welke hierop betrekking hebben en welke
wij nu laten volgen, zijn van de jaren 1878—1885.
Het is niet gemakkelijk u geheel nauwkeurige inlichtingen
te geven over de wijze, waarop wij bij de opvoeding onzer
kleine blinde doofstomme te werk zijn gegaan. In 't algemeen
hebben wij de volgende methode gevolgd.
Het arme kind was acht jaren oud, toen het in Larnay aan
onze zorgen werd toevertrouwd (1875).
Het was een trage massa, zonder eenig middel om met haars
gelijken om te gaan. Zij kon slechts door schreien en bewegen
hare gewaarwordingen aanduiden. Geschrei en beweging waren
steeds met hare indrukken in overeenstemming.
Onze eerste zorg was aan het meisje een middel te ver-
schaffen om hare gedachten en wenschen te doen kennen. Wij
lieten haar daarom allerhande voorwerpen betasten, terwijl
wy het teeken dier voorwerpen op een of ander lichaamsdeel
maakten. Bijna onmiddellijk begreep het kind de betrekking
tusschen de zaak en het teeken.
Gij vraagt ons, welke de eerste willekeurige teekenen zijn ge-
weest, die wij bij onderlinge overeenkomst met dat kind, wat
niet hooren noch zien kon, vastgesteld hebben?
De tastzin, de hand heeft daarbij eene rol gespeeld, welke
ons menigmaal verstomd heeft doen staan. In 't eerst lieten
wij het meisje, wanneer wij haar een stuk brood gaven, met
de rechterhand de linker aansnijden. Dit natuurlijk gebaar is
aan alle doofstommen bekend.
Nadat de kleine leerlinge opgemerkt had, dat, iedermaal als
men haar brood gaf, dit teeken gemaakt werd, kon het nadenken,
het oordeel, het besluit niet uitblijven: als ik brood verlang,