Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
maar eene dankbare taak te vervullen, nl. te onderzoeken,
welke de organen zijn, die bij de driften werkzaam zijn —
„veranderd worden' zeggen de scholastici — en op welke
wijze die organen door ziekte kunnen ontstemd worden.
Zoover onze waarneming gaat, zien wij, dat het zinnelijke
leven van het dier (vooral der hoogere dieren), zoowel wat
het zinnelijk kennen als wat het zinnelijk begeeren betreft,
overeenkomt met het onze. Daarom dunkt het ons billijk,
dat de dieren, met uitsluiting echter van alle onnoodige kwel-
ling, tot onderzoek gebruikt worden, en houden wij het er
voor, dat de anti-vivisectionisten doen wat de Duitschers noe-
men : ,das Kind mit dem Bade ausschütten".
Wij gaan nu den lezer de uitkomsten van de nieuwere
physiologie der zintuigen en der hersenen in 't kort uit elkan-
der zetten.
Vooraf zij het ons echter geoorloofd eene kleine geschiede-
nis in te lasschen, waaruit zal blijken, dat het verstand hoe-
wel het aan de zinnelijke waarneming gebonden is, toch met
een minimum van zinnelijke waarneming volstaan kan. Het zal
hem daardoor des te gemakkelijker vallen te begrijpen, dat
het eigenlijk denken geheel en al zielswerk is.
Martha Obrecht, eene blinde doofstomme
In de school eener Fransche congregatie, [in het doofstom-
men-instituut te Larnay (Poitiers), is de opvoeding van een
meisje dat èn doof èn stom èn blind is, begonnen en onder de
belangrijkste omstandigheden, door eene even verlichte als on-
vermoeide toewijding, met geheel onverwachten uitslag voltooid.
Wie zien hier de geschiedenis eener ziel, die, eerst eenzaam
en verlaten in de duisternis der stof als het ware opgeslo-
ten, zich met moeite aan die duisternis ontworstelt, met de
') Wij vertalen naar de Apologie van Dnilhé de Saint Projet. Duitsche
uitg. V. Braig.