Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
goede in 't algemeen; alles, wat op eene of andere wijze
jgoed" is, kan het voorwerp van zijn wil zijn. Daarom zijn die
zaken, waarin de driften een goed zoeken en vinden, ofschoo n
de rede zegt, dat het voor een hooger goed moet opgeofferd
worden, mede voorwerpen voor den wil des menschen
Door de kennis hangt, zooals wij reeds zeiden, de wil van
de zins waarnemingen af. De wil kan zich niet tot iets wenden,
dat niet eenigermate gekend is, terwijl ook weder het verstand
van den wil afhangt, doordat deze bepaalt, of de geest dit
object nader zal onderzoeken of niet. Na dit ondezoek staat
het weer aan den wil, het onderzochte te begeeren of niet.
Er is echter in den mensch nog iets anders dan het kennend
verstand, wat op den wil invloed uitoefent, nl. het zinnelijk
begeervermogen. Evenals de zinnelijke waarneming is dit
begeervermogen aan het bezielde lichaam, aan het „compositum-
humanum,' den mensch, eigen. Dit zinnelijk begeervermogen,
hetwelk opgewekt kan worden vóórdat het verstand het ob-
ject volkomen heeft erkend, tracht den wil mede tot handelen
te bewegen en deze aansporing maakt den wil wederom in
zekere mate afhankelijk van het lichaam. In zekere mate, zeg-
gen wij, want de ervaring leert ons, dat de menschelijke wil
aan dezen aandrang der begeerte kan weerstaan, hoe sterk
die aandrang ook zij. Van den anderen kant weten wij ook
— insgelijks door de ervaring — dat de verstandelijke wil
in staat is het zinnelijk begeervermogen op te wekken —
, prop ter intensionem appetitus superioris partis': door de-
kracht van het redelyk begeervermogen — en ook, hoewel
niet altijd in dezelfde mate, te beteugelen en te onderdrukken.
De verschillende uitingen van het zinnelijk begeervermogen
dragen den naam van driften, en elkeen weet, met welke,
kracht deze neigingen op den wil kunnen werken.
De physiologie heeft ook op dit gebied eene moeilijke?
Wij spreken hier niet van de bovennatuurlijke orde van zaken.