Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
concreto iets goeds heb waargenomen, niet begrijpen wat ronJ
is of vierkant zonder iets ronds of iets vierkants bemerkt te-
hebben : het d«ïi'beeld is in mij afhankelijk van het «/»»«»beeld,,
van de voorstelling; ik heb zinnelijke indrukken noodig om
verstandelijke begrippen te vormen.
Myn denken — van den wil spreken wij later — is dus af-
hankelijk van mijne zintuigen: ,Nihil est in intellectu quod non
fuerit pi-ius in sensu" ') zeiden de ouden ; maar zij voegden er bij
,sed alio modo" : het denkbeeld (begrip) en de zinnelijke ïnirnk
zijn niet van dezelfde orde.
Indien het nu waar is, dat de zinnelijke waarneming de grond-
stof moet leveren, het materiaal, dat wij bij ons denken gebruiken,,
dan volgt daaruit, dat alles, wat voor de zinnelijke waarneming
noodig is, ook noodig is voor het verstandelijk denken en dat ook
de gebreken en ziekten der organen van nadeeligen invloed
kunnen zijn op de werking van het denkvermogen in den leven-
den mensch.
De Physiologie is dus volkomen in haar recht, wanneer zij
onderzoekt, welke organen voor zinnelijke waarneming noodig
zijn, en op welke wijze de ziekte dier organen invloed uitoefent,
op de voorstellingen, waarvan de begrippen moeten worden „af-
getrokken". Zij dwaalt slechts daar, waar zij de begrippen met
de zinnelijke voorstellingen verwart.
Niet anders is het met den wil.
Het eigen voorwerp van den wil is het goede, evenals het
voorwerp van het verstand het ware is.
De ervaring en de redeneering zeggen 't ons echter duidelijk
genoeg, dat men het goede moet kennen om het te kunnen be-
geeren. „Nihil volitum nisi cognituin" zeiden de ouden, en daar-
mede is de afhankelijkheid des wils van de kennis en door deze-
') Er is niets in het verstand, wat niet eerst in de zinnen was.
') Men kan niets willen, wat men niet kent.