Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
ondergaat een lichaam de handeling van zichzelve niet anders
dan zóó, dat een deel handelt en een ander deze handeling
lijdt. Het verstand echter oefent eigenlijk op zichzelve eene
werking uit; immers het neemt zichzelve niet gedeeltelijk doch
geheel en al waar. Dus is het verstand geen lichaam" ').
't Is een feit, en de waarneming is er om het te bevestigen,
dat de stof als zoodanig slechts op de stof werkt, hemellichaam
werkt op hemellichaam, molecule op molecule, atoom op atoom
Een stofdeeltje of eene massa, waarvan eene werking uit-
gaat om geheel en al en in allen deele ook weer op hetzelfde
stofdeeltje of dezelfde massa gericht te zijn, is in de stoffelijke
wereld een ongekend iets. En toch is zoodanige werking bij
een denkend wezen aanwezig. De mensch neemt waar, denkt
en wil, en hij kent zich zeiven als waarnemend, denkend, wil-
lend; hij is bij die zelfkennis èn het onderwerp, waarvan de
handeling uitgaat, èn het voorwerp, waarop de handeling in
haar geheel gericht is.
Het beginsel, waarvan het denken uitgaat, is derhalve in
zijn wezen ontstoflfelijk.
Het eigenaardige der kennis — die zelfs bij stoffelijke zaken
juist het onstoffelijke dier dingen tot voorwerp heeft, uit het
bijzondere datgene opneemt, wat algemeen is, en in al het-
geen niet noodzakelijk is het noodzakelijke tracht te erken-
nen — zoowel als de uitgebreidheid van het gebied, dat
zij het hare noemt en binnen welks grenzen veel onstof-
') „Nullius corporis actio reflectitur super agentem. Ostensum est
enim in Physicis quod nullum corpus a seipso movetur nisi secundum
partem; ita scilicet quod una pars ejus sit movens et alia mota. Intel-
lectus autem supra seipsum agendo reflectitur; intelligit enim seipsum
non solum secundum partem sed secundum totum. Non est igitur cor-
pus." Lib. I!, Cap. XLIX.
•) „Anima per intelleetum cognoscit corpora cognitione immateriali,
universall et necessaria." Summa I, Q LXXXIV, a. 1, c.
2