Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOOFDSTUK 11.
liühaam en ziel.
,De huidige psychiatrie, die eene natuurwetenschap is met
empirische onderzoekingsmethode, laat zich volstrekt niet in
met den strijd over het wezen der ziel. Voor haar is dit woord
slechts het kort begrip van alle psychische functies gedurende
den tijd van elks persoonlijk bestaan. Hoe het met de ziel ge-
steld is, voordat zij in hare functiën waarneembaar wordt,
of en hoe de ziel na den dood des lichaams blijft voortbe-
staan — dit alles laat zij aan de metaphysica en aan de theo-
logie ten fine van onderzoek over.....De natuurwetenschap-
pelijke opvatting van de ziel als een functioneel verschijnsel
gedurende den tijd van het individueele bestaan, brengt ons
noodzakelijkerwijze tot de vraag naar de plaats, waaraan, in
het lichaam, de uitoefening der psychische functies gebonden
is, tot de vraag naar het orgaan der ziel."
Deze woorden van v. Kraift-Ebing geven vrij duidelijk
het standpunt der moderne psychiatrie aan. De meening van
den Weener professor is juist, in zooverre zij een onderzoek
naar het wezen en het voortbestaan der ziel naar de meta-
physica en de theologie verwijst — maar totaal onjuist is
zijne bewering, dat de psychiatrie met de resultaten van dat
onderzoek niet te maken heeft.
De „psychische functies" zullen toch wel van de „psyche"
') Lehrhnch der Psychiatrie, 1890, S. 1, 2.