Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
invloed te verklaren dan om aan te nemen, dat het ééne le-
vensbeginsel oorzaak is van de levensverschijnselen van elk
der deelen. Zij is immers geheel in het gansche en geheel
ook in elk der deelen, d. i. met hare volle levendmakende
werking. Overigens zoude men, op dit beginsel voortbou-
wende, ook moeten aannemen, dat niet alleen elke cel haar
eigen leven had, maar ook dat elke samenstelling van cellen
tot een zelfstandig orgaan weer met een eigen forma bedeeld
was, en voor de forma zou waar worden, wat wel eens van
de kiemcellen beweerd is, dat ze in elkander zitten als een
nest doosjes.
Overigens begint men de „etende amoeben" in het bloed
met eenigszins andere oogen te beschouwen; men legt voor de
bacteriën-doodende kracht dier micro-organismen meer gewicht
op hun celvocht dan op hunne organisatie en men erkent
vooral „dat de tot heden gebruikelijke methoden geen streng
wetenschappelijk resultaat konden opleveren'en dat het noodig
is „levende Objekten te onderzoeken" d. w. z. niet het bloed,
buiten het lichaam, tot op 37,5° te verwarmen en onder het
mikroskoop te brengen^ maar levend bloed in een levend dier
waar te nemen.
') Naturu-issenschaftliche Eundschau: Rfr. over een studie van Peter
Netschajeff (Jrg. 1891, S. 574).