Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
bacillen, vibrionen enz., die het bloed bederven, op eigeii
vuist den oorlog aandoen, ze grijpen en... . opeten. „Hier
hebben wij derhalve het individueele celleven in ons lichaam
zoo duidelijk als mogelijk voor oogen. Met een geheimzinnigen
schrik zien wij in ons lichaam — dat we toch door ons zelf-
bewustzijn als eene éénheid gevoelen — zelfstandig, individueel
leven bij duizendtallen verschijnen. En evenals met de bloed-
cellen is het gesteld met de cellen van alle organen'
Dit handtastelijk bewijs der veelheid schijnt zoo ernstig, dat
St. Georges Mivart zijn toevlucht meent te moeten nemen
tot „formae' van de tweede orde of van den tweeden rang l
„Notre conscience, en réfléchissant, devient certaine qu'au moins
nous n'avons qu'une forme par excellence qui domine et dirige
tout et se trouve être par suite vraiment et incontestablement
la forme du corps. Mais une multitude de phénomènes de la vie
des corpuscules du sang, des éléments sexuels etc. s'expliquent
beau.coup plus facilement, si nous ajoutons à l'idée d'une
forme dominatrice, l'existence de diverses formes subordonnées
qui exercent leurs pouvoirs, réglés et dominés par celle qui
est par excellence la forme du corps. Et ici, pour le dire en
passant, je ne puis m'empêcher d'exprimer ma sympathie pour
les philosophes du moyen-âge, surtout pour les disciples de
l'illustre Docteur subtil qui ont toujours soutenu et défendu
la doctrine de la pluralité des formes.'
Het ligt niet op onzen weg deze oude strijdvraag opnieuw
ter tafel te brengen en wij laten hierin gaarne ieder zijne
meening. Wij zien echter de noodzakelijkheid dier veelvuldige
afzonderlijke vormen niet in. Waar er toch ééne de werkin-
gen dier vele richt en leidt, moet die ééne, de ziel, toch met
elk dier cellen medewerken, haren invloed op elk doen gelden
en dan is, theoretisch, de moeilijkheid niet geringer om dien
') Joh. Eanke, Das Blut, eine physiologische Skizze.
Introduction generale ä Vetude de la nature, p. 188.