Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
ledematen niet verstijfd, maar de spieren trekken zich niet
meer samen. Uit hem, die vóór een oogenblik nog een mensch
mocht heeten, is verdwenen datgene, waardoor het lijk, dat
wij voor ons zien, een mensch was: het levensbeginsel, dat
den mensch maakte tot één levend wezen, zijne ziel.
Het levensbeginsel van den mensch is dan eene eenheid,
wijl het de oorzaak is, dat de mensch zelve eene eenheid is.
Wij weten, dat dit levensbeginsel eene geheel eigenaardige
werking kan uitoefenen, dat het kan denken en willen, en
daaruit besluiten wij, niet alleen dat de menschelijke ziel
onstoffelijk is, maar tevens dat zij kan voortleven, afgeschei-
den van de stof, wijl haar eigenlijk werken niet noodzakelijk
aan de stof is gebonden.
Stellen wij ons nu de vraag, op welke wijze de ziel in den
mensch met het lichaam vereenigd is, dan moeten wij daarop
antwoorden, dat de ervaring ons leert, dat die vereeniging
allerinnigst is.
De vergelijking van ons zenuwstelsel met een telegraaf,
zonder welke geen leerboek over dierkunde schijnt te kunnen
bestaan, moge tot zekere hoogte geschikt zijn om de werking
van zenuwen en hersenen te verklaren, zij geeft echter te
gemakkelijk aanleiding tot een scheef begrip. Onze ziel zit
niet in de hersenen als een telegrafist voor zijn toestel, om de
telegrammen te ontcijferen, die langs de gevoelsdraden aan-
komen, en daarop een bevel tot beweging langs andere zenu-
wen naar arm of been te seinen; onze ziel beweegt het lichaam
niet evenals een hond het rad van een karnmolen — ons
zelfbewustzijn weet van dit alles niets, maar weet daarentegen
zeer goed, dat ons ik ziet, hoort, voelt en zich beweegt. Er
blijft ons, om dat ééne wezen, den mensch, eenigermate te
begrijpen, niets anders over dan de oude opvatting : „materia
prima" en ,forma substantialis.' Het lichaam is geen mensch r
■) Hierover meer in 't volgende hoofdstuk.