Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
waart teruggebracht. Is er iets dwazers denkbaar dan dat iemand,,
van zich zeiven sprekende, aan het persoonlijk voornaam-
ik ik
woord len persoon den strikten zin vanzou toekennen?'
Ons zelfbewustzijn leert ons dus, en dat wel met onwrik-
bare zekerheid, dat in eenzelfde wezen een drievoudig leven,
het zoogenaamde vegetatieve, het semitieve en het ratioiieele
leven, onafscheidelijk met elkander tot eene eenheid vei-bon-
den zijn, en ons verstand noodzaakt ons voor die drie levens
in den mensch dan ook één enkel levensbeginsel aan te ne-
men Het ééne wezen, de mensch, heeft echter een deelbaar,
veranderlijk en in '/Ajn deelen voortdurend zich vernieuwend
lichaam, dat onmogelijk de drager, het beginsel dier een-
heid kan zijn; daaruit volgt, dat er met het lichaam een
ander beginsel moet verbonden zijn, niet van stoifelijken
aard om de vele deelen tot een levend geheel te verbinden.
Met Griesinger zeggen wij, dat men vóór alles ,aan de één-
heid van lichaam en ziel moest vasthouden"
De ervaring van hetgeen buiten ons geschiedt komt deze
waarneming van het zelfbewustzijn bevestigen. Wij zien nim-
mer een mensch sterven, of we nemen waar, dat èn voeding
èn waarneming èn denken ophouden.
De dood is ook hier, evenals zoo vaak elders, de leermees-
ter van het leven. Want het lijk, dat voor ons ligt, is geen
mensch meer; alle functiën van den mensch hebben daarin
opgehouden. Nog dringen lichtstralen door de half geopende
oogen en vormt zich een beeld op het netvlies, maar het lijk
ziet niet; nog kan een geluid de deelen van het inwendig
oor in trilling brengen, maar het lijk hoort niet; nog zijn de
„Anima est primum, quo nutrimur et sentimus et movemnr secun-
dum locum, et similiter quo primo intelligimus." iSWima I, LXXVI, art. 1.
De ziel is het beginsel, waardoor wij ons voeden, waardoor wij gevoe-
len en ons bewegen, en tevens het beginsel, waardoor wij begrijpen.
Pathologie u. Therapie der Psychische Krankheiten.