Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
259-
Elz.
Storingen van het bewustzijn en van het verstand (100).
Aard der storing (ibid.) Bescherming der hersenen (101). Be-
paling der krankzinnigheid volgens v. Krafft Ebing (103) en
Griesinger (ibid.) Onderscheid tusschen bewustzijn en inhoud
van het bewustzijn (104). Een afzonderlijk orgaan voor het
zelfgevoel noodig (ibid.) Droom en krankzinnigheid (105). Leer
van S. Thomas over slapen en droomen (107). \Yezen der
krankzinnigheid (109). Dronkenschap en krankzinnigheid (ibid.)
Verklaring (110). Vormen der krankzinnigheid (111).
Storingen in den wil (115). Aboulie, anergie (ibid.) Ver-
klaring (115). Gedeeltelijke krankzinnigheid (118).
Storingen in het voorstellingsvermogen (118).
Traagheid (ibid.) Ausfalls Erscheinungen (ibid.) Een geheugen
achter het geheugen? meening van Bonniot (120). Herinneren
Herkennen (121). Te groote bedrijvigheid van het herinnerings-
vermogen (122).
HOOFDSTUK VIL
HYPNOTISME....................124
Bepaling (125). Het wezen der Hypnose en het hypnotiseeren (126).
De slapende Jacobus (ibid.) Hypnotiseeren (128). Meeningen
van Bernheim en van Charcot (129). Physiologische oorzaak
van de hypnose (181). Wanneer de hj'pnotische slaap niet op
den natuurlijken gelijkt (ibid.) Droomen (132). De zintuigen
somtijds werkzaam gedurende den slaap (133). De suggestie (134).
Voorbeelden en verklaring (136). Verandering van persoon (138).
Invloed van het geheugen (138) en van de verbeelding (139).
Gesuggereerde misdaden (142). Meening van Dr. Benedikt (ibid.)
Hoe wij, volgens S. Thomas, in den droom redeneeren (144).
De posthj-pnotische suggestie (145). Verklaring (147). Hj-pno-
tische geneeswijze (151). Wat zij kan (ibid.) en niet kan (153).
Stigmatisatie en suggestie (155). Wonderen (157). Hypnotisme
in de opvoeding (ibid.) Spaarzaam en oordeelkundig gebruik
der hypnotische geneeswijze geoorloofd (159).
HOOFDSTUK VHL
MISDAAD EN MISDADIGER...............163
Bepaling van de misdaad; (ibid.) van den misdadiger (166).
Schuld (171). Meening van Tarde over de verantwoorde-
lijkheid (171) en de vrijheid (172). Weerlegging volgens
S. Thomas (174). De meeningen der crimineele anthropo-
logie (176). Oude waarheden (182). De mensch is vrij maar aan