Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
258-
Blz.
Beschrijving (52). Juiste (54) en onjuiste (55) waarneming. Wet
van Fechner (55).
2 e n u w e n. Geleiding, specifieke zenuwenergie (57). Meening van
Bernstein (58).
Hersenen. Localisatie der functies volgens S. Thomas (60).
Noodzakelijkheid eener localisatie (62). Organische verbinding
tusschen de verschillende deelen (63). Beschrijving der herse*
nen (65).
Localisatie bij menschen en dieren (67). Meening van v. Krafl't Ebing
en Ferrier (68). Localisatie der voorstellingen door proeven
bewezen (70). Aphasie; voorbeelden (71); verklaring volgens
Broca (72).
Localisatie van het zelfgevoel (74), de voorwaarde voor het zelf-
bewustzijn (77).
HOOFDSTUK IV.
YERSTANDKLIJKE AANLEG EN ERFELIJKHEID........78
Zijn de eigen vermogens der ziel voor alle menschen dezelfde? (78).
Invloed van het lichaam (79). Zonder voorstelling (phantasma)
geene kennis (80). Vlugge en trage denkers (81). Hoeveelheiden
vorm der hersenen (81), hypertrophie der hersenen en microce-
phalie (82). Aanleg hangt af van de hersenen (89).
Erfelijkheid (85). Wat Aristoteles en S. Thomas er van
wisten (86).
Aangeboren en verworven eigenschappen (87). Erfelijkheid van den
verstandelijken aanleg (87 en 88). Atavisme (89). S. Thomas contra
Weissmann (89 en 90).
HOOFDSTUK V.
PHYSIOLOGIE DER DRIFTEN...............97
Bepaling (91); driften zijn noch goed noch kwaad (91) voorwerp (92).
Onderscheid der driften bij mensch en dier (93). De drift kan
de werking van het verstand vooruitloopen en verhinderen (ibid.)
Verdeeling der driften (94). Het orgaan der driften bij de ouden
het hart (95) bij de nieuwen de hersenen (96). Temperament (97).
Erfelijkheid (97).
HOOFDSTUK VL
ZOOGENAAMDE ZIELSZIEKTEN..............99
Oorzaak der krankzinnigheid niet in de ziel, maar in het lichaam (99).
Onderscheid tusschen de materialistische opvatting en de
onze (100).